Carlsson Ring förrättar auktioner sedan 1881. Ska du ha lantbruksauktion eller inre lösöresauktion, välkommen till oss! Tel. 018-10 20 30.

Auktioner 2017

Auktions- och fastighetsbladet

Carlsson Rings auktions- och fastighetsblad delades ut till 22.172 lantbrukare 17 februari 2017.

Carlsson Rings auktionsropare

Justus Wahlström

Justus Wahlström

Stefan Hildingsson

Stefan Hildingsson

Anders Andersson

Anders Andersson

Auktionsropare vi minns

Calle Hedman

Calle Hedman

Arnold Eek

Arnold Eek

Hasse i Grinda

Hasse i Grinda

Auktion
Teckning av Bengt Mattsson