Carlsson Ring förrättar auktioner sedan 1881. Ska du ha lantbruksauktion, inre lösöresauktion eller nätauktion, välkommen till oss! Tel. 018-10 20 30.

Auktions- och fastighetsbladet

Carlsson Rings auktions- och fastighetsblad delades ut till cirka 30.000 lantbrukare 2 mars 2021.

Nätauktioner

P.g.a. pandemin förrättar Carlsson Ring för närvarande endast nätauktioner.

Så här registrerar du dig för Carlsson Rings nätauktioner:
1. Gå in här
2. Klicka på Mina sidor
3. Klicka på Skapa konto

Efter avslutad auktion kommer varje köpare få en faktura. Inropade varor får hämtas först efter att betalning är utförd och pengarna finns på Carlsson Rings konto. Vill du ansöka om kredit går det bra att göra det efter avslutad auktion. Maila då till fastigheter@carlssonring.se och bifoga ett kreditvärdighetsintyg från din bank.

Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald. I de flesta fall tillkommer moms på klubbat belopp.

Carlsson Rings auktionsropare

Justus Wahlström

Justus Wahlström

Stefan Hildingsson

Stefan Hildingsson

Auktionsropare vi minns

Calle Hedman

Calle Hedman

Arnold Eek

Arnold Eek

Hasse i Grinda

Hasse i Grinda

Anders Andersson

Anders Andersson

Auktion
Teckning av Bengt Mattsson