Carlsson Ring förrättar auktioner sedan 1881. Ska du ha lantbruksauktion, inre lösöresauktion eller nätauktion, välkommen till oss! Tel. 018-10 20 30.

Auktions- och fastighetsbladet

Carlsson Rings auktions- och fastighetsblad delas ut till cirka 25.000 lantbrukare fr.o.m. 28 mars 2023.

Nätauktioner

Så här registrerar du dig för Carlsson Rings nätauktioner:
1. Gå in här
2. Klicka på Mina sidor
3. Klicka på Skapa konto

Gårdsauktioner

Auktionsvillkor
Godkända köpare, som före inrop av lantbruksinventarier lämnar skriftligt kreditvärdighetsintyg, erhåller tre månaders räntefri kredit (läs mer nedan under rubriken Ansök om kredit). Moms tillkommer på klubbat belopp. Inre lösöre betalas kontant utan moms. Bilar och förbrukningsvaror (såsom virke, gödning, spannmål etc.) betalas före avhämtning. Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald.

Betalningssätt på auktioner
1. Swish – Tänk på att höja beloppsgränsen i din internetbank i förväg. Vårt Swish-nummer är 123-499 38 95.
2. Faktura – Gäller endast lantbruksinventarier och endast godkända köpare, se nedan.
Sedan 1 januari 2021 tar vi inte längre emot kontanter på våra auktioner.

Ansök om kredit
Kredit lämnas endast på lantbruksinventarier. För att få kredit behöver du göra följande:
1. Be din bankkontakt att inför auktionen e-posta ett kreditvärdighetsintyg som du sedan vidarebefordrar till auktioner@carlssonring.se.
2. Fyll i en kreditansökan när du kommer till auktionen och lämna den till auktionsförrättaren.

Carlsson Rings auktionsropare

Justus Wahlström

Justus Wahlström

Stefan Hildingsson

Stefan Hildingsson

Auktionsropare vi minns

Calle Hedman

Calle Hedman

Arnold Eek

Arnold Eek

Hasse i Grinda

Hasse i Grinda

Anders Andersson

Anders Andersson

Auktion
Teckning av Bengt Mattsson