Carlsson Ring förrättar auktioner sedan 1881. Ska du ha lantbruksauktion, inre lösöresauktion eller nätauktion, välkommen till oss! Tel. 018-10 20 30.

Auktions- och fastighetsbladet

Carlsson Rings auktions- och fastighetsblad delades ut till cirka 30.000 lantbrukare 2 mars 2021.

Nätauktioner

Så här registrerar du dig för Carlsson Rings nätauktioner:
1. Gå in här
2. Klicka på Mina sidor
3. Klicka på Skapa konto

Carlsson Rings auktionsropare

Justus Wahlström

Justus Wahlström

Stefan Hildingsson

Stefan Hildingsson

Auktionsropare vi minns

Calle Hedman

Calle Hedman

Arnold Eek

Arnold Eek

Hasse i Grinda

Hasse i Grinda

Anders Andersson

Anders Andersson

Auktion
Teckning av Bengt Mattsson