Förrättad nätauktion

Uppsala & Enköping
7-14 juni 2023

Carlsson Ring förrättade lantbruksauktion på nätet 7-14 juni 2023.

Utrop 1-2: Björnhåls­vägen 40, Norrtälje

Utrop 4-9: Litslena-Djurby gård 1, Grillby

Utrop 10-11: Husby-Sjutolft Kysinge 9, Ekolsund

Utrop 12-19: Litslena Lundby 5, Ekolsund

Utrop 20: Rippebo Kavelbron 4, Björklinge

Utrop 21: Ekebovägen 4 A, Uppsala

Utrop 22-26: Huddunge radby Månsgården 301, Huddungeby

Utrop 27-136: Lena Husby 20, Storvreta

Utrop 137-141: Fullerö Ekeby 715, Storvreta

Utrop 142-157: Lena-Brunna gård 10, Vattholma

Utrop 158-162: Hånsta 74, Vattholma

Betalning
Faktura utsändes via e-post inom en timme efter auktionens avslut. Betalning ska ske inom tre dagar, via bankgiro eller swish. Varorna får hämtas först efter att betalning har ägt rum. Faktura och betalningsbevis ska uppvisas i samband med avhämtning (ingen betalningsbekräftelse kommer från Carlsson Ring, visa upp swish-betalning eller utdrag från internetbank). Moms tillkommer på klubbat belopp, förutom på inre lösöre (vilket då anges med texten ”Ingen moms på detta utrop”). Alla varor säljs i befintligt skick.

Auktionsvillkor
Moms tillkommer på klubbat belopp. Inre lösöre betalas utan moms. Alla varor betalas innan avhämtning. Alla varor säljs i befintligt skick. Äganderätten till inropad vara tillhör Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB tills full likvid erlagts. Förbehållet gäller såväl äganderätt som återtaganderätt. Inropad vara får ej avyttras innan den är fullt betald.