Välkommen till oss! Vi förmedlar fastigheter och förrättar auktioner i hela Sverige. Tel. 018-10 20 30. fastigheter@carlssonring.se

Medarbetare

Karin Hildingsson

Mäklare & skogsmästare

Justus Wahlström

Mäklare & auktionsropare

Elin Hjalmarsson

Mäklare & skogsmästare

Ingvar Elmehag

Mäklare & skogsmästare

Sara Magnusson

Mäklarassistent

Sture Gissler

Ombud i Östersund