Fastighetsförmedling

Vi hjälper dig att sälja din fastighet eller bostadsrätt.

Värdering

Vi värderar din fastighet, t.ex. inför försäljning eller banklån.

Auktion

Vi håller lantbruksauktioner och inre lösöresauktioner.

Skogsbruksplan

Vi upprättar/uppdaterar skogsbruksplaner och gör skogsvärderingar.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning inom fastighetsjuridik.

Ring eller maila oss!
Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Kontaktuppgifter