Gulleråsen Furudalsvägen 528

Boda kyrkby

Avstyckad gård i Gulleråsen, Rättvik

Avstyckad gård i Gulleråsen ca 2,5 mil norr om Rättvik med mycket bevarat från svunna tider såsom breda trätiljor på golv, dörrar med beslag, timmerväggar och platsbyggda skåp. Stor tomt om 3.630 kvm och här finns gräsmatta, naturtomt samt flera äldre uthusbyggnader med potential för till exempel förvaring av bilar och terrängfordon.
I Furudal hittar du närmaste samhällsservice såsom livsmedelsaffär, café, skola f-9, till Orsa har du drygt 4 mil och till Mora har du drygt 5 mil.
Möjlighet finns att förvärva skog i Furudal i samband med denna fastighet.

Fakta

43078
325 000 SEK
140 kvm
4 R.O.K
3 630 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Rättvik Gulleråsen 10:8, Friliggande villa.

Tomt

Gulleråsen 10:8 har en areal om 3.630 kvm och består av gräsmatta samt naturtomt.

Bostadshus

Bostadshus byggd i två plan med torpargrund 1929 enligt fastighetsutdrag men är förmodligen uppförd i början på 1800-talet. Uppförd i timmer förutom utbyggd entré med övervåning som är uppförd i lösvirke, torpargrund, tegeltak och englasfönster. Bostadshuset har en taxerad areal om 140 kvm enligt nedan:

Ingång till inredningsbar hall med förvaring i garderober och uppgång till andra plan, ytskikt av träpanel på vägg och trägolv. Till vänster hittar du köket med platsbyggd skåpsförvaring samt vedspis (ej eldningsbar). Ytskikt av trägolv, bröstpanel och tapetserade väggar. Till höger från hallen ligger vardagsrummet med öppen spis (ej eldningsbar) breda träplank på golv och tapetserade väggar. Ytterligare rum med trägolv och tapetserade väggar.
Övre plan består av inredningsbar hall med trägolv, rum med trägolv och ett oinrett rum 8se bild).

El finns i bostadshuset. Kommunalt avlopp finns fram till tomtgräns men är inte indraget till huset. Vatten från byvatten förening finns fram till tomtgräns men är inte indraget till huset. Uppvärmning sker via elradiatorer. Det har tidigare läkt in vatten via skorstenarna, detta är åtgärdat genom att mura ner de två skorstenarna så de slutar under taket.

Övriga byggnader

Timrad lada med höskulle uppförd i timmer med tegeltak, två vidbyggda härbren i timmer med tegeltak.
Före detta ladugård uppförd i trä med plåttak, renoveringsbehov råder.
Förvaringsbyggnad på andra sidan vägen uppförd i trä

Lösöre

Visst lösöre kommer att ingå i försäljningen och ingen traditionell flyttstädning kommer ske.

Taxeringsvärde

Fastigheten Gulleråsen 10:8 är taxerad såsom småhusenhet, bebyggd (typkod 220) med totalt taxeringsvärde om 399.000 kr varav småhusbyggnad 203.000 kr och småhusmark 196.000 kr

Driftkostnad

Försäkring 3.000 kr. väg/snöavgift 1.000 kr, El 7.800 kr, Renhållning 1.500 kr. Totalt 13.300 kr/år. Observera att detta endast är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift på 2.993 kr/år.

Inteckningar

Det finns 2 pantbrev om totalt 220.000 kr, dessa överlämnas obelånade till köparen.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren frånskriver sig ansvar gällande dolda fel i fastigheten.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen ska före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Servitut mm

Fastigheten Gulleråsen 10:8 innehar ett förmånsservitut gällande vatten och pumpanläggning.
Fastigheten är del i Gemensamhetsanläggning: Rättvik Gulleråsen GA:3 med ändamål Befintliga byvägar och enskilda utfarter inom Gulleråsens by och förvaltas av Gulleråsens vägars samfällighetsförening (717901-9398).

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Rättvik ta väg 301 norrut ca 24,2 km, sväng höger in på Gulleråsen andreasgatu och kör ca 94 m, ta vänster in på Gulleråsen Gamla Landsvägen och kör 149 m och Gulleråsen Furudalsvägen 528 ligger på vänster sida.
Se även karta och skyltar.
Adress Gulleråsen Furudalsvägen 528

Fakta

43078
325 000 SEK
140 kvm
4 R.O.K
3 630 kvm

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Fastighetsmäklare

Kontakt