Industrivägen 15 & 17

Bispgården

Stor villa i Bispgården

Två fastigheter i anslutning till varandra, belägna på Industrivägen i Bispgården. På ena tomten finns ett stort bostadshus i två plan från tidigt 1900-tal med 8 rum och två kök samt en förrådsbyggnad. Tomten intill utgörs av skogsbevuxet område. Bostadshuset har två öppna spisar och vattenburet värmesystem kopplat till pelletspanna. Kommunalt vatten och avlopp. Bredbandsfiber finns installerat. Frikraft om 2.500 kWh per år.

Fakta

42111
250 000 SEK
250 kvm
8 R.O.K
1909
2 604 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ragunda Oppåsen 1:16 & 1:151, Friliggande villa.

Tomt

Fastigheternas totala areal uppgår till följande: Ragunda Oppåsen 1:151: 1.084 + Ragunda Oppåsen 1:16: 1.520 kvm = 2.604 kvm.

Bostadshus

Bostadshus uppfört i timmer under tidigt 1900-tal (enligt fastighetsregistret 1909). Boarean enligt fastighetsregistret uppgår till 100 kvm + biarea 36 kvm men den verkliga boarean lär uppskattningsvis vara ca 250 kvm. Huset har stående träpanel och tak belagt med plåt. Under huset finns källare från två håll. Resterande del av byggnaden står på torpargrund. Entréplan är fördelat på stor hall, kök med stort skafferi, badrum med dusch och wc intill, ett sovrum samt tre stora rum i fil. Ena med öppen spis och utgång till veranda/balkong. Övre plan är fördelat på hall med öppen spis, fyra rum varav ett med utgång till balkong, ett badrum med litet badkar, wc och tvättställ samt ett enklare kök med äldre standard (innehållande elspis och köksinredning från ca 50-talet).

Värme och VA: Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet värmesystem kopplat till pelletspanna i källaren. Elpatron finns. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp.

Övriga byggnader

Förrådsbyggnad uppförd i trä med plåtbelagt tak. Innehåller bra förvaringsutrymmen både i källare och på entréplan.

Driftkostnader

Uppvärmning inkl. hushållsel 50.760 kr, försäkring 6.087 kr, vatten/avlopp 6.575 kr, renhållning 489 kr, väg-/snöavgift 800 kr. Total summa per år 64.711 kr = ca 5.393kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning med eluppvärmning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 833 kr.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade såsom småhusenhet, bebyggd (typkod 220). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 111.000 kr varav bostadsbyggnad 86.000 kr och tomtmark 25.000 kr.

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 24.000 kr som är förkommet. Ansökan om dödning av förkommet pantbrev är inskickad 2022-09-20.

Servitut m.m.

Fastigheterna ingår i gemensamhetsanläggning Ragunda oppåsen GA:3 (vägar).

Besiktning/undersökning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan köpare och säljare.

Karta

Dokument

Vägbeskrivning

Från Bispgråden följ väg 87 (Forsvägen) ca 2 km. Sväng höger upp till Industrivägen, sväng sedan vänster efter att du korsat järnvägen. Fastigheterna ligger på höger sida ca 300 meter fram. Se även GPS och utsatta “Till Salu”-skyltar.
Adress: Industrivägen 15 och 17, 844 41 Bispgården.

Budgivning

210 000 SEK

Fakta

42111
250 000 SEK
250 kvm
8 R.O.K
1909
2 604 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt