Botanicus plantskola

Skänninge

Botanicus plantskola

Mindre plantskola, trädgårdsmuseum samt torpstuga strax öster om Skänninge. Vacker perenngård för visning. Objektnr 42097.

Fakta

42097
1 550 000 SEK
50 kvm
1 R.O.K
1870
4 800 kvm
7 900 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Mjölby Järstad 3:8, Friliggande villa.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till 4 800 kvadratmeter. Plan trädgårdstomt med ena hälften vacker besöksperenngård för visning med blomsterrabatter och grusgångar och den andra delen med odlingsrutor, grusgångar och en liten bevattningsdamm (för att värma vatten före spridning). Skyddande häckar i tomtgränser. Grusad kundparkering vid infarten från den lågtrafikerade asfalterade lokalvägen. Gräsytor med trädgårdsmöbler närmast torpstugan.

Läge

Fastigheten ligger cirka 4 km öster om Skänninge mellan vägen mot Mantorp och Järsta kyrka. Enskilt läge på landet i öppet odlingslandskap omgivet av åkermarker i närmaste omgivningarna. I Skänninge finns bra samhällsservice med affärer och skolor samt vårdcentral etc. Avstånd till Mjölby cirka 10 km, till Mantorp är det cirka 13 km samt till Stockholm cirka 22 mil.

Verksamhet

Verksamheten är väl inarbetat med många trogna kunder. Nuvarande ägare har drivit plantskoleverksamheten under 25 år. Odlingarna består av cirka 800 olika perenna växter för avsalu (nuvarande bestånd har en beräknad framtida intäkt om ca ½ miljon kronor). Försäljning sker f.n. huvudsakligen på plats till besökande kunder från hela landet.

Driftsform: Enskild firma. För erhållande av omsättningssiffor etc. kan kontakt tagas direkt med ägaren.

Torpstuga

Torpstuga med stomme i liggande timmer, enligt uppgift uppförd år 1870. Utvändigt stående röd träpanel och tak belagt med tvåkupiga lertegelpannor. Torpargrund med stensockel. Byggnadsarea cirka 50 kvadratmeter. Huset innehåller storstuga/vardagsrum med en kakelugn samt kök med matplats och en emaljerad
vedspis samt kylskåp och frysskåp + äldre enklare skåpinredning. I tillbyggnadsdel uppförd på huset baksida år 1999 finns ett rymligt duschrum.

Värme & VA

Uppvärmning med elradiatorer förutom värmen från de vedeldade eldstäderna. Vatten från 100 meter djuborrad brunn. Vatten är ok men dock hårt. Avlopp finns ej.

Ekonomibyggnader

Trädgårdsmuseum i en mindre timrad byggnad uppförd år 1790 placerad såsom en flygel i förhålande till bostadshuset. Byggnadsarea drygt 20 kvm. I denna byggnad finns ett stort antal gamla kulturföremål med anknytning till trädgårdsnäringen som överlåtes samtidigt som fastigheten enligt nedan.

Lada f.d. fähus/ladugård. Enklare träbyggnad idag nyttjad som förrådsbyggnad. Tak belagt med korrugerad plåt. Byggnadsarea ca 90 kvadratmeter.

Därutöver finns ett växt/planteringshus med trästomme + plastade väggar,
ytterligare ett mindre uthus med dass och en jordkällare med betongvalv.

Taxeringsvärde 2021

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd småhusenhet med typkod 220 till totalt kronor
432.000:- varav för bostadshuset kronor 90.000:- och för tomtmarken kronor 342.000:-.

Inteckningar

Inteckningslån finns inga. Pantberev är registrerade å totalt kronor 1.500:-.

Energideklaration

Behöver ej utföras för denna fastighet som inte varit permanentbebodd.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Utgångspris

1.550.000:-. Tillkommer köpeskilling för samtliga avsaluväxter samt all lösegendom och inventarier för drift samt i muséet etc. totalt kronor 300.000:-.

Visning

Kontakta Carlsson Ring för visning 018-10 20 30/018-10 20 34.

Vägbeskrivning

Från Skänninge kör 206 mot Mantorp ca 4 km. sväng vänster mot Järstad kyrka Plantskolan ligger ca 500 m från 206. GPS- postion: Järstad Sandstorp 1, Skänninge.

Driftkostnad

Total driftkostnad
7 900 kr/år varav:
Försäkring:
3 400 kr
Sotning:
500 kr
Hushållsström:
4 000 kr

Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 3.240 kr. Månadskostnad = ca 920 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Dessa uppgifter bygger på nuvarande ägares förhållanden. Huset har inte varit bebott vintertid.

Karta

Budgivning

1 850 000 SEK

Fakta

42097
1 550 000 SEK
50 kvm
1 R.O.K
1870
4 800 kvm
7 900 kr/år

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt