Färgars

Hallstavik

Fritidsfastigheten Färgars, Hallstavik

Vackert belägen fritidsfastighet i karaktäristisk roslagsnatur i Gråska en knapp mils bilväg nordväst om Hallstavik. I närmaste omgivningarna finns såväl ängsmarker med en rik flora, som stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Huset, som är i behov av renovering, innehåller två rum och kök fördelade på ca 75 kvm boarea och ca 16 kvm biarea. Vatten tas i borrad brunn på gården. Utedass. Huset värms av direktverkande elradiatorer. Två eldstäder finns, men f.n. råder eldningsförbud pga fågelbo i skorstenen. Gammal uthuslänga om ca 50 kvm byggnadsarea. 2.000 kvm tomt omgärdad av stenmur resp. en å mot öst. I Hallstavik finns bra service finns med affärscentrum, banker och skolor mm. Avstånd till hamn och badplats vid Herräng/Singöfjärden är ca 2 mil. Förbi fastigheten går den fina vandringsleden Vikingaleden, som är en del av Pilgrimsleden. Avstånd till Norrtälje är ca 4,5 mil, till Uppsala ca 6 mil och till Stockholm ca 10 mil.

Fakta

41043
675 000 SEK
75 kvm
2 R.O.K
1900 ca
2 000 kvm
13 890 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Norrtälje Gråska 3:13, Fritidsfastighet.

Tomt

Tomtens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 2.000 kvm, Lätt sluttande tomt med stora gräsytor, prydnadsbuskar, gamla fruktträd och andra träd. Gammal stenmur omgärdar tomten i tre gränser, medan en å flyter utmed den fjärde gränsen.

Bostadshus

Enligt uppgift uppfört i början av 1900-talet med stomme i trä på torpargrund. Liten källare under del av huset. Utvändigt fasad med eternitplattor och tak belagt med tegelpannor. Huset, som är i behov av renovering, innehåller två rum och kök fördelade på 75 kvm boarea och 16 kvm biarea (glasverandan och oinrett rum på övervåningen) enligt följande:

I nedre planet: Glasveranda och innanför den en liten hall och en trappskrubb. Kök med originalinredning utrustat med gjutjärnsvedspis (f.n. ej eldningsbar). Kammare innanför köket. Invid köket finns ett litet förrådsrum/skafferi.

I övre planet: Hall. Sovrum med gjutjärnsvedspis (f.n. ej eldningsbar). Ett oinrett rum använt som förråd. Förrådsutrymmen under snedtak.

Säljaren har låtit besiktiga huset inför försäljningen. Besiktningsprotokollet finns att ta del av under fliken dokument här ovan.

Värme och VA

Huset är uppvärmt via direktverkande elradiatorer. För eldstäderna råder f.n. eldningsförbud pga av kajbo i skorstenen. Vatten från egen borrad brunn (knappt 33 m). Vattnet är inte indraget utan pumpas upp ur brunnen med handpump. Vattnet bedömt som otjänligt som dricksvatten pga höga halter av radon och kolifarma bakterier. Avlopp saknas.

Övriga byggnader

F.d. ladugård med stomme i trä resp. natursten. Utvändigt träpanel och tak belagt med tegelpannor. Byggnadsarea 50 kvm.
Utedass vidbyggt den f.d. ladugården.
Jordkällare i bristfälligt skick.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet med typkod 220 till totalt 285.000 kr, varav markvärde 183.000 kr och byggnadsvärde 102.000 kr.

Inteckningar

Ett pantbrev á 50.000 kr finns uttaget.

Servitut mm.

Inga servitut finns inskrivna. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Norrtälje Gråska GA:1 med ändamål vägar.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Gråskaslingan 39, 763 91 Hallstavik

Vägbeskrivning

Tag av österut från väg 76, knappt 6 km norr om infarten till Hallstavik, vid skylt “Gråska 1". Ta efter ca 500 m till vänster. Följ vägen 350 m där fastigheten ligger på vägens vänstra sida strax efter en gammal stenbro.

Driftkostnad

Total driftkostnad
13 890 kr/år varav:
Uppvärming:
4 600 kr
Försäkring:
1 975 kr
Renhållning:
5 515 kr
Vägavg/snö:
1 800 kr

Månadskostnad = ca 1350 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. I uppvärmning ingår även kostnad för hushållsel.

Karta

Fakta

41043
675 000 SEK
75 kvm
2 R.O.K
1900 ca
2 000 kvm
13 890 kr/år

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt