Stora huset och garaget
Stora huset
Stora huset
Gäststugan
Gäststugan och bagarstugan