Logården

Stöde

Logården, Stöde

Före detta barnhemmet och äldreboendet i Stöde utanför Sundsvall är nu till salu. Förverkliga ett drömprojekt på makalöst bra läge! Den ca 600 kvm stora byggnaden lämnar ingen oberörd, här har man 23 stycken rum, punschveranda på övre plan och ett bageri i källaren. Byggnaden är i mycket eftersatt skick och behöver omfattande renovering då taket under många år varit otätt. På fastigheten finns även en stor ladugård i vinkel innehållande gamla djurstallar, loge m.m. samt en bagarstuga med bevarad charm.

Man började projektera på Logården under slutet av 1800-talet och det stod färdigt under tidigt 1900-tal. Från början bedrev man barnhem och senare ålderdomshem. Under 1950-talet gjordes en omfattande renovering av hela byggnaden. Gamla tidningsreportage finns att tillgå från denna tid, som vittnar om hur de boende på Logården firar färdigställandet av renoveringarna. Under denna tid bedrevs aktivt jord- och skogsbruk på Logården då gården var självförsörjande och man anställde ansvarig för såväl kött- och mjölkproduktion som skogsarbete.

Fastigheten är belägen ca 35 km väster om Sundsvall, längst med europaväg E14. Norra europas nordligaste pilgrimsled finner man utanför dörren och utsikten har man mot Sveriges geografiska mittpunkt.

Nuvarande ägare har bedrivit kursverksamhet med gäster från hela världen. Med såväl kurser i egen regi som inbjudna internationella gästlärare har de skapat en konstnärs- och författarkoloni. En plats för inspiration, rekreation och kreativitet.

Fakta

39117
625 000 SEK
600 kvm
23 R.O.K
9 130 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Sundsvall Västerlo 2:41, Avstyckad gård.

Tomt

Fastighetens areal uppgår enligt fastighetsregistret till 9.130 kvm. Tomten består bland annat av gräsmatta, åkermark/betesmark som i detta bördiga söderläge lämpar sig väl för odling. På tomten finns äppelträd och bärbuskar och man kan ana att gården under sina glansdagar haft självhushåll. Här finns goda förutsättningar för enklare djurhållning såsom att ha frigående höns/ anlägga hönsgård intill ladugården eller starta biodling.

Huvudbyggnad

Byggnad om 11 + 33 meter (utvändigt mått), uppförd i timmer med liggande och stående träpanel och tak belagt med falsad plåt. Entré från framsidan leder in i hall med trappa till övre plan. I denna del av entréplan finns ett kök med matplats, f d badrum med wc, två stycken sovrum och en korridor som leder västerut genom byggnaden. Genom korridoren leds man förbi 5 stycken ytterligare rum, salen och ett stort rum + hall och trappa till källare samt övre plan i västra delen. Övre plan består längst i väst av trappa till vindsvåning, ett rum med kraftiga fuktskador, f d badrum, även det med stora skador, allrum, korridor med ingång till ytterligare 12 st rum. F d wc-utrymme i östra delen samt utgång till punschveranda. Så kallade kaffekök finns på både entréplan och övre plan. Källaren består av pannrum, förrådsutrymmen och bageri i förhållandevis gott skick. Mathiss finns mellan våningarna.

Värme och VA

Tidigare har uppvärmning skett via vattenburet centralvärmesystem kopplat till vedpanna i källaren, detta fryste dock sönder innan nuvarande ägares övertagande och är helt ur funktion. Östra delen av nedre plan värms upp med hjälp av direktverkande radiatorer.
Fastigheten har kommunalt vatten vid tomtgräns och eget avlopp.

Bredband

Möjlighet finns att koppla in sig på bredband via Servanet.

Bagarstuga

På fastigheten finns även en bagarstuga med två stycken rum på nedre plan innehållande kammare och bagarstuga med bakugn och matplats. På övre plan finns ett gammalt kök, två stycken rum och loge. Byggnaden är uppförd i trä och har plåtbelagt tak. Renoveringsbehov råder.

Ladugård och stall

Ladugård med loge, f d djurstallar, förrådsutrymmen m.m. Byggnaden är uppförd i trä med plåtbelagt tak.

Förråd

Förrådsbyggnad uppförd i trä med plåtbelagt tak.

Friskrivning

Fastigheten säljes med friskrivningsklausul. Det ta innebär att säljaren friskriver sig från eventuella dolda fel som kan finnas på fastigheten.

Lösöre

En hel del lösöre kommer att medfölja försäljningen. Gamla fönster och dörrar och grova bjälklag som ligger förvarade i ladugården ingår ej i försäljningen. Likaså gäller vedspis som finns i verktygsboden, detta tillhör en annan fastighet.

Driftkostnad

El 755 kr, försäkring 530 kr, vatten (pausat abonnemang) 210 kr, renhållning 172 kr, samfällighet (väg) 538 kr. Total summa per månad 2.195 kr. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, bebyggd (typkod 220). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 411.000 kronor varav markvärde 174.000 kronor och byggnadsvärde 237.000 kronor.

Inteckningar

Det finns 5 st datapantbrev som tillsammans uppgår till 250.000 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut m.m.

Det finns fyra stycken servitut inskrivna i fastighetsregistret gällande ledning, vatten, avlopp och väg. Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningar Sundsvall Österlo GA:1 och GA:3.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Sundsvall följ väg E14 västerut mot Österusnd/Trondheim. Följ vägen ca 35 km. Därefter, strax före Stöde, ligger gården väl synlig på vänster sida om vägen.
Se även karta.
Adress: Västerlo 192, 864 96 Stöde.

Budgivning pågår

Fakta

39117
625 000 SEK
600 kvm
23 R.O.K
9 130 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt