Norsa Gård

Köping

Välkommen till Norsa Gård!

Vackra Norsa Gård ligger ett stenkast från Köping. Mangårdsbyggnaden från 1840-talet innehåller 8 rum och kök fördelat på ca 209 kvadratmeter. Viss utsikt över Mälaren på håll. Fin badplats med sandstrand och marina för fritidsbåtar finns vid Malmön söder om Köping. Köpings Golfklubb med 18 hålsbana finns vid Korslöt, norr om staden. Ca 2 km från fastigheten ligger Köpings resecentrum med täta tågförbindelser på Mälarbanan varje halvtimme vid högtrafik. Restid med tåget till Stockholm är ca 1 timme och 20 minuter. Obj.nr 39059.

Fakta

39059
3 450 000 SEK
209 kvm
8 R.O.K
1840
5 196 kvm
55 409 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Köping Norsa 22:29, Friliggande villa.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 5.196 kvm. Uppvuxen kuperad vacker trädgårdstomt med gräsytor, fruktträd, bär- och prydnadsbuskar samt syrenhäck. Liten naturpark med blåsippsbackar. Mellan två stora vårdträd på framsidan går entrégång som är plattlagd och grusad. Flaggstång finns på husets norra sida.

Mangårdsbyggnad

Enligt uppgift uppförd på 1840-talet med stomme i liggande timmer i två plan. Utvändigt röd stående träpanel och tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Torpargrund med naturstenssockel förutom under en mindre del av huset där det finns en stenvalvad jordkällare. Huset innehåller 8 rum och kök fördelat på ca 209 kvadratmeter boarea enligt separat uppställning.

Värme/VA

Huset är uppvärmt via vattenburet centralvärmeledningssystem anslutet till elvärmepanna NIBE ny 2018 som står i flygelbyggnaden. Kulvert mellan husen. Kommunalt vatten. Avlopp till trekammarbrunn. Ledning för kommunalt avlopp är indragen till tomtgränsen.

Högra flygeln

Äldre lågbyggd träbyggnad med träpanelad fasad och tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Byggnaden innehåller pannrummet med den gamla pannan och den nya elvärmepannan, en tvättstuga samt en f.d. drängstuga. Byggnadsarea ca 70 kvm.

Vänstra flygeln

Timmermagasin från 1800-talet i två plan med stomme i synligt liggande timmer under tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Byggnaden innehåller tre bodar: Vedbod med förrådsutrymme och ett enklare sommarrum ovanpå. Ett trädgårds- och redskapsförråd. Ett f.d. stall med förrådsutrymme samt inbyggt varmgarage med plats för en bil och indragen el. Byggnadsarea ca 100 kvm.

Bilgarage

Enklare fristående träbyggnad under sadeltak med tvåkupigt tegel. Plats för en bil och indragen el. Byggnadsarea ca 20 kvm.

Taxeringsvärde 2018

Fastigheten är taxerad såsom bebyggd småhusenhet med typkod 220 till totalt kronor 1.673.000:- varav för tomtmarken kr 349.000:- och för bostadshuset kr 1.324.000:-.

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Pantbrev finns registrerade å totalt kronor 578.740:-. Förmånsservitut finns för VA-ledningar och för avloppsbrunn m.m.

Bredbandsanslutning

Är möjlig. Framdragning av fiberkabel har gjorts våren 2019.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Läge

Fastigheten ligger mycket vackert sydväst om Köpings stadsbebygggelse med viss utsikt över naturområde och Mälaren på håll. En liten asfalterad lokalväg med begränsad trafik går utanför tomten. Köpings ridskola med ridhus ligger på ca 1 km avstånd. Fin badplats med sandstrand och marina för fritidsbåtar finns vid Malmön söder om Köping. Köpings Golfklubb med 18 hålsbana finns vid Korslöt, norr om staden. Ca 2 km från fastigheten ligger Köpings resecentrum med täta tågförbindelser på Mälarbanan varje halvtimme vid högtrafik. Restid med tåget till Stockholm är ca 1 timme och 20 minuter.

Adress

Gamla Norsavägen 19
731 98 Köping

Objektnr

39059

Driftkostnad

Total driftkostnad
55 409 kr/år varav:
Uppvärming:
42 308 kr
Försäkring:
7 682 kr
Vatten/avlopp:
2 472 kr
Renhållning:
1 608 kr
Sotning:
275 kr
Övrigt:
1 064 kr

Ca 4.600 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Om köparen önskar övertaga larm kostar det 5.636 kr.

Karta

Fakta

39059
3 450 000 SEK
209 kvm
8 R.O.K
1840
5 196 kvm
55 409 kr/år

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt