Sandvägen 60

Älvkarleby

Invid fiskecampen i Älvkarleby

Fastigheten är lugnt belägen endast några hundra meter från Dalälvens laxfiskecamp med ett av Sveriges bästa laxfiske. Här finns också en jättefin badplats. Drygt 1,6 hektar mark varav drygt 1 ha består av en beteshage. Till Gävle är det drygt 2,5 mil och till Uppsala är det ca 8 mil. Upptåget med täta förbindelser stannar endast ca 1 km från fastigheten. Objektnr 39037.

Fakta

39037
2 500 000 SEK
200 kvm
5 R.O.K
16 125 kvm
36 301 kr/år

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Älvkarleby Östanån 2:135, Gård.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 16 125 kvadratmeter. Relativt plan tomt med stor sandplan framför bostadshuset och mellan ekonomibyggnaderna. Häck + delvis staket mot granne och lokalgatan. Resterande del av tomten består till övervägande del av gräsbevuxen f.d. åkermark.

Mangårdsbyggnad

Enligt uppgift uppförd i slutet av 1800-talet med stomme i liggande timmer i 1 ½ plan. Utvändigt stående läktad träpanel och tak belagt med tvåkupiga lertegelpannor. Torpargrund med naturstenssockel. Huset innehåller 5 rum och kök fördelat på cirka 200 kvm boarea fördelat enligt följande:
I nedre planet: Ljus sal/vardagsrum med fönster åt tre håll och en vacker rektangulär praktkakelugn. Rymligt bondkök med matplats och äldre köksinredning samt naturfärgad bröstträpanel på väggarna samt utrustning med elspis under bevarad murkåpa och gammaldags skåp med skjutlucka i ett hörn. Ytterligare två bostadsrum samt våtrum: dels tvättstuga med tvättmaskin, tvättställ och dusch i anslutning till groventrén och dels ett litet toalettrum med wc och tvättställ. Därutöver finns hall innanför huvudentrén.
I övre planet: Stort f.d. kök med gamla skåpinredningen kvar, dock lätt att bygga om till ett stort sovrum. Vidare 2 mindre sovrum delvis med snedtak. Längsgående förrådsutrymmen, även dessa under snedtak. Utgång till balkong på huset framsida från övre hall.

V/A

Huset är f.n. uppvärmt via äldre vattenburet centralvärmeledningssystem anslutet till ny bergvärmepump installerad år 2006. Kommunalt vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader

F.d. ladugård/loge, äldre byggnad med stomme vitputsad sten i ladugårdsdelen och resterande delar av trä. Tak belagt med röd korrugerad plåt. Här finns förrådsutrymmen samt galler för svinstia. I avdelning närmast vägen finns ett traktorgarage. Byggnadsarea ca 178 kvm.
Vagnslider/magasin/stall, äldre byggnad med stomme delvis av betongsten och delvis i resvirke samt tak belagt med tvåkupiga lertegelpannor. Grundläggning delvis med betongplatta. Byggnaden används f.n. som förråd. Invid ena gaveln finns ett litet f.d. stall med 2 boxar. Byggnadsarea ca 78 kvm.
Loge belägen med långsidan mot lokalgatan. Stomme i liggande timmer som utvändigt klätts med läktad board. Tak belagt med tvåkupiga lertegelpannor. I byggnaden finns förutom förrådsutrymmen det gamla beredningsköken för fisk med bevarad murkåpa. Byggnadsarea ca 145 kvm.
F.d. hundhus med stomme delvis i timmer under tak belagda med plåt resp. tegelpannor. Byggnadsarea ca 20 kvm.
F.d. mangelbod och sädesmagasin med underliggande jordkällare. Byggnadsarea ca 47 kvm.
Rökhus som nyttjats för rökning av nejonögon finns uppe på gärdet. Byggnadsarea ca 20 kvm.
Därutöver finns en liten lekstuga. Samtliga byggnader är i behov av renovering.

Taxeringsvärde

Finns ännu ej åsatt eftersom fastigheten är nyavstyckad.

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Inga pantbrev/inteckningar finns registrerade.

Servitut/GA

Andel finns i gemensamhetsanläggningen Östanån GA:4 och vatten i Böljsjön är samfällt.

Energideklaration

Har inte gjorts på denna fastighet.

Tillträde

Efter överenskommelse, snarast om köparen så önskar eftersom huset står tomt.

Läge

Fastigheten är lugnt belägen endast några hundra meter från Dalälvens laxfiskecamp med ett av Sveriges bästa laxfiske. Här finns också en jättefin badplats. Drygt 1,6 hektar mark varav drygt 1 ha består av en beteshage. I Älvkarleby samhälle finns bl.a. förskola, skola t.o.m. klass 6, livsmedelsbutik och bensinstation. Högstadium finns i Skutskär. Avsånd till Skutskärs samhälle med livsmedelshall och ytterligare service är cirka 8 km och till den fina Rullsands-badstranden vid havet med intilliggande naturreservat är det 9 km. Buss går från Älvkarleby bl.a. till Gävle via Furuvik. Till Gävle är det drygt 2,5 mil och till Uppsala är det ca 8 mil. Upptåget med täta förbindelser stannar endast ca 1 km från fastigheten.

Objektnr

39037.

Driftkostnad

Total driftkostnad
36 301 kr/år varav:
Uppvärming:
20 000 kr
Försäkring:
6 943 kr
Vatten/avlopp:
5 573 kr
Renhållning:
2 350 kr
Samfällighet:
1 435 kr

Ca 3.025 kr/månad. I uppvärmning ingår även el. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Karta

Fakta

39037
2 500 000 SEK
200 kvm
5 R.O.K
16 125 kvm
36 301 kr/år

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt