Västeråsen 133, SUNDSVALL

Objektnr 44026
Utgångspris
14 000 000 kr
Boarea / Biarea / Mark
113 m² / 98 m² / 192,5 ha
Rum
4 rum
Typ
Gård
Byggår
1888

Skogsfastighet i Sundsvall

Skogsfastighet om 192,5 ha belägen i Västeråsen, strax väster om Sundsvall. Fastigheten består av tre skiften varav ena skiftet även är bebyggt med bostadshus och ekonomibyggnader. Marken är fördelad på bland annat 170,3 ha produktiv skogsmark och 18,4 ha åkermark. Övrig markareal utgörs av myr, tomtmark och väg/kraftledning. Fastigheten har ett stort behov av slutavverkning och skötsel. Totalt virkesförråd ca 34.241 m3sk. Anbud skall vara Carlsson Ring tillhanda senast 23 maj.

BilderFaktaKarta

Karin Hildingsson

Fastighetsmäklare
Visa alla 15 bilder

Fakta

Fakta

 • ObjekttypGård
 • Utgångspris14 000 000 kr (Utgångspris)
 • Rum4 rum
 • Boarea113 m²
 • Biarea98 m²
 • Mark192,5 ha
 • FastighetsbeteckningVästeråsen 1:9
 • KommunSundsvall

Byggnad

 • Huvudbyggnad

 • Byggår1888
 • Typ2 plan med källare
 • StommeTrä
 • Fönster2-glasfönster
 • TakPlåt
 • GrundBetong
 • UppvärmningBergvärme
 • FasadStående träpanel
 • BjälklagTrä
 • Övriga byggnader

 • Övriga byggnader
  Gårdshus

  Byggnadstyp: 2 plan
  Byggår: 1888
  Rum: 2
  Boarea: 74 m²

 • Ekonomibyggnader
  Övriga byggnader

  På fastigheten finns ett timrat härbre, två lador samt två ekonomibyggnader uppförda i trä med plåttak. De stugor som finns bortanför dessa ekonomibyggnader är byggnader på ofri grund som nyttjas av nytjanderättshavare, se mer under servitut m.m. nedan.

Interiör

 • GårdshusBostadshus från slutet av 1800-talet, uppfört i timmer på torpargrund. Stående träpanel och tak belagt med plåt. Boarean uppgår enligt fastighetsregistret till 74 kvm.
  Gårdshuset har kulvert från huvudbyggnaden och värms upp med hjälp av samma system (bergvärme). Husets boarea är fördelat på hall, kök, vardagsrum och badrum (dusch, WC, tvättställ och tvättmaskin) på nedre plan. Övre plan har hall, sovrum och alkov. Även detta hus är delvis i behov av renovering. Gårdshuset är för närvarande uthyrt men utflyttning sker senast i juni.
 • HuvudbyggnadBostadshus från slutet av 1800-talet, uppfört i timmer på källargrund. Stående träpanel och tak belagt med plåt. Enligt fastighetsutdraget är byggnaden uppförd 1888. Boarean uppgår enligt fastighetsutdraget uppgår till 113 kvm (biarea 98 kvm). Huset är i stort behov av renovering och det är endast entréplan som nyttjats för boende, övre plan är oinrett. Entréplan är fördelad på hall, WC, vardagsrum, matsal med öppen spis, mindre matsal, kök, sovrum och badrum med dusch, WC och tvättställ. Trappa till källaren finns i badrummet. Ytskikt från ca 1980-tal (plastmatta). Alla rum är i behov av upprustning/sanering. Källare under hela huset bestående av bland annat pannrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.

  Fastigheten har eget vatten (källa på egen mark) och avlopp (trekammarbrunn). Uppvärmning sker med hjälp av bergvärme från 2012, det finns även en äldre vedpanna.

Mark

 • ArealFastighetens areal uppgår enligt fastighetsutdraget till totalt 192,5 ha fördelad på tre skiften. Produktiv skogsmark 170,3 ha, åker- och inägomark 18,4 ha, myrmark 3,5 ha och väg/kraftledning 0,3 ha. Det västra skogsskiftet har en areal om ca 102 ha, gårdsskiftet har en areal om ca 45 ha och skiftet norr om detta ca 45,5 ha.
 • SkogsmarkFastighetens produktiva skogsmark uppgår till 170,3 ha. Det totala virkesförrådet är ca 34.241 m3sk vilket ger ett medeltal om ca 201 m3sk per ha. Medelboniteten är 4,5 m3sk/ha. Tillväxten på hela fastigheten är beräknad till 786 m3sk per år. Trädslagsblandningen är ca: tall 43%, gran 41% och löv 16%.
  Föreslagen avverkningsnivå uppgår till 9.879 m3sk varav gallring 3.210 m3sk och föryngringsavverkning 6.669 m3sk. Gallringsförslagen är en uppskattning, de bestånden bör fältbesökas innan åtgärden planeras, liksom de slutavverkningar som föreslås. Aktuell andel föryngringsavverkningsbar skog (S1/S2) är 24% (41,5 ha). Ransoneringskravet medger i dagsläget en föryngringsavverkning på ca 42 ha.

  Flera bestånd har drabbats av stormar vilket medfört hög andel liggande död ved och även barkborreangrepp.

  Avdelning 33 (10,7 ha) i skogsbruksplanen är avsatt som förslag till naturvård orörd (120+, ca 2.000 m3sk). Här finns delvis gammal granskog med lövinslag och delvis tallskog på kargare mark.

  Skogsbruksplanen är upprättad av SCA, fältarbetet utfördes i juli 2017 men planen är uppdaterad i april 2024. Skogsbruksplanen finns som bilaga under dokument. På sid. 3 i planen står det att tillväxten är beräknad till mars 2020 men det är gamla uppgifter. Planen är nu tillväxtberäknad till 2024.
 • ÅkermarkEnligt skogsbruksplanen så finns det 18,4 ha åkermark. Denna mark arrenderas ut. Kontakta mäklaren för mer information.

Ekonomi

 • Driftkostnad

 • El35 007 kr/år
 • Vatten & Avlopp1 000 kr/år
 • Renhållning1 575 kr/år
 • Försäkring14 087 kr/år
 • Summa52 126 kr/år, utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 8 663 kr (60 789 kr)
 • KommentarObservera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Elförbrukning 2023: 15 526 kWh
 • Pantbrev

 • PantbrevDet finns 1 pantbrev om totalt 222 600 kr
 • Taxering

 • Taxeringskod120, Lantbruksenhet, bebyggd
 • Taxeringsvärde8 973 000 kr
 • Fastighetsavgift/skatt8 663 kr
 • Taxeringsår2023

Övrigt

 • Inskrivningar

 • Rättigheter förmånFörmån: Officialservitut Väg, 22-SEL-1277.3
 • Rättigheter lastLast: Avtalsservitut Elledning, Nätstation, D201900514642:1.1
  Last: Avtalsservitut Jordvärme, 2281IM-12/21882.1
  Last: Avtalsservitut Kraftledning, 22-IM1-2001/1516.1
  Last: Avtalsservitut Kraftledning, 22-IM1-93/2417.1
  Last: Avtalsservitut Optokabel, D202200035804:1.1
  Last: Avtalsservitut Optokabel, D202200036161:1.1
  Last: Ledningsrätt Starkström, 2281-80/210.8
  Last: Officialservitut Väg, 2281-91/43.1
  Last: Officialservitut Väg, 22-SEL-1277.1
  Last: Officialservitut Väg, 22-SEL-1277.2

  Det finns även två nyttjanderätter som belastar fastigheten beträffande upplåtande av mark för fritidshus/byggnader på ofri grund (gäller under en tid av 30 år från och med 2022-05-01, sker ej uppsägning efter att denna tid förlupit, anses avtalen förlängas med ytterligare 30 år enligt avtalen). Ersättning utgår med 500 kr per år och nyttjanderätt. Avsedd mark är belägen norr om gårdens ekonomibyggnader. Kontakta mäklaren för mer information och karta på dessa områden.
  Slutligen finns ett avtal med SCA angående ersättning för märgborreangrepp på fastighetens skog som kan härledas till SCA:s virkesterminal i Töva. Vidare information kan erhållas av mäklaren.
 • ServitutAvtalsservitut D-2022-00035804:1
  Avtalsservitut D-2022-00036161:1
  Avtalsservitut Jordvärme
  Avtalsservitut Kraftledning(2 st)
  Avtalsservitut Nätstation
 • GemensamhetsanläggningarGemensamhetsanläggning: Sundsvall Västeråsen GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Sundsvall Västeråsen FS:1, Samfällighet: Sundsvall Västeråsen FS:2
 • Övrig information

 • VägbeskrivningFör att komma till fastighetens gårdscentrum följ väg E14 västerut från Sundsvall i ca 7 km. Sväng höger i Töva och följ vägen ca 900 meter. Sväng därefter höger igen och följ vägen 200 meter. Vid gul skylt “Söderåsen, Västeråsen Gisselåsen” sväng höger. Ca 650 meter in längs denna väg ligger gårdens byggnader. Se även GPS och utsatta “Till Salu”-skyltar.
  Adress: Västeråsen 132 och 133, 853 59 Sundsvall
 • JakträttMarken är utarrenderad till jaktlaget (Töva jaktlag). Kontakta mäklaren för mer info.
 • InteckningarDet finns ett skriftligt pantbrev om 222.600 kr som är förkommen handling. Dödningsprocess inledd 2024-04-25.
 • FriskrivningsklausulFastigheten säljes med friskrivningsklausul, vilket innebär att säljaren (dödsbo) frånskriver sig allt ansvar från eventuella dolda fel på fastigheten.
 • RansoneringsregelnPå brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. Ransoneringskravet medger i dagsläget en föryngringsavverkning på ca 42 ha. Läs mer om Skogsvårdslagen här: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/
 • BesiktningKöparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

  Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.
 • Betalningsvillkor10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.
 • FörsäljningssättFörsäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbudsförfarande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud ska vara angivet i svenska kronor med fast pris. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/budgivning med de spekulanter som givit anbud på fastigheten. Detta sker via auktion per telefon/sms på förmiddagen den 24 maj.
  Skriftligt anbud ska vara Carlsson Ring tillhanda senast 23 maj 2024. Anbudet skickas till karin@carlssonring.se eller Carlsson Ring Fastighetsmäklare, Österlo 150, 864 96 Stöde. Använd gärna bifogad anbudsblankett.
 • TillträdeTillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Intresseanmälan

Västeråsen 133, SUNDSVALL

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Intresseanmälan har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta mäklaren

Hör av dig! Vi återkommer så snart vi kan.

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Formuläret har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.