Långnäsvägen 135

Undersåker

Tomt nära Åre

Tomt belägen på Långnäsvägen, utanför Åre. Tomten ligger på södra sidan om Åresjön och man tar sig enklast dit via Undersåker. Närhet till bra fiske i Åresjön och närliggande vattendrag. Tomten har en areal om 1.500 kvm och är endast bebyggd med äldre byggnader i dåligt skick.

Fakta

43103
350 000 SEK
1 500 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Åre Hårbörsta 1:19, Tomt.

Tomt

Fastighetens areal uppgår enligt fastighetsutdraget till 1.500 kvm. Tomten är bevuxen med träd och här finns även förfallna byggnader med rivningsbehov, se säljarens bilder (tagna för 3 år sedan). Ej anslutet till VA och el.

Driftkostnader: Fastighetsavgift om 2.400 kr per år.

Taxeringsvärde: Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark (typkod 210). Taxeringsvärdet (2023 års taxering) uppgår till 320.000 kr.

Inteckningar: Fastigheten säljes inteckningsfri.

Servitut mm.: Det finns inga servitut eller nyttjanderätter inskrivna i fastighetsregistret. Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning Åre Så GA:1 (vägar). Fastigheten ligger inom Englandsviken Långnäset vattenskyddsområde.

Besiktning/undersökning av fastigheten: Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor: 10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Åre följ E14 ca en mil SÖ. Framme i Undersåker kör över bro till södra sidan Indalsälven. Sväng sedan första höger och efter ca 700 meter höger igen in på Åresjön södra vägen, efter ca 6,7 km ligger tomten på vänster sida om vägen. Se även GPS på adress eller koordinater: 7027189 407427
Adress: Långnäsvägen 135, 837 96 Undersåker.

Fakta

43103
350 000 SEK
1 500 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt