Ripvägen 6 mfl.

Stugun

Tomter

Nu finns 14 st av Ragunda kommuns tomter till salu. Tomterna är belägna på Ripvägen, Pilgrimsvägen, Ärkebiskop Johannes väg och Orrvägen med närhet till förskola och övrig samhällsservice. Tomternas areal sträcker sig från 836 kvm - 1.130 kvm. Områdena är bebyggda med villor och därmed finns redan belysta vägar, VA-anslutningar, el m.m.
E-on är nätägare och den fasta grundavgiften för anslutning uppgår till 44.375 kr, beroende på avstånd till anslutningspunkt så kan en kostnad per löpmeter tillkomma, se mer på www.eon.se. Fiber finns nedgrävt i området (Servanet), kontakta mäklaren för information om anslutningsavgift. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp finns redovisade under dokument på Carlsson Rings hemsida.

I beslutet från när tomterna bildades 1982 framgår att ändamålet för dessa tomter är helårsbostäder. Innan byggnation påbörjas krävs att bygglovsansökan skickas in till Ragunda kommun. Villkor för köp är att tomten bebyggs med bostadshus inom 2 år från tillträde.

Fakta

43105-43118
90 000 SEK
1 024 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Ragunda Stugubyn 3:171 m.fl., Tomt.

Tomt

Tomternas arealer varierar och är fördelade enligt följande:
Ripvägen 6, 84451 Stugun - 878 kvm
Ripvägen 2, 84451 Stugun - 846 kvm
Ripvägen 8, 84451 Stugun - 872 kvm
Ärkebiskop Johannes väg 16, 84451 Stugun - 1.024 kvm
Pilgrimsvägen 7, 84451 Stugun - 1.077 kvm
Pilgrimsvägen 8, 84451 Stugun - 1.061 kvm
Pilgrimsvägen 12, 84451 Stugun - 1.086 kvm
Orrvägen 10, 84451 Stugun - 930 kvm
Orrvägen 8, 84451 Stugun - 892 kvm
Orrvägen 7, 84451 Stugun - 1.130 kvm
Orrvägen 6, 84451 Stugun - 1.035 kvm
Orrvägen 5, 84451 Stugun - 1.094 kvm
Orrvägen 4, 84451 Stugun - 928 kvm
Orrvägen 2, 84451 Stugun - 836 kvm

Pantbrev: Det finns inga inteckningar/pantbrev som belastar fastigheterna.

Undersökning: Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten
och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand
eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet
med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan
ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och
underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor: 10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och
resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning
vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör
vara klart innan bud lämnas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Taxering: Taxeringskod 210 på samtliga, taxeringsvärden:
Ripvägen 6 - 65 000 kr
Ripvägen 2 - 64 000 kr
Ripvägen 8 - 65 000 kr
Ärkebiskop Johannes väg 16 - 68 000 kr
Pilgrimsvägen 12 - 69 000 kr
Pilgrimsvägen 8 - 69 000 kr
Pilgrimsvägen 7 - 69 000 kr
Orrvägen 10 - 66 000 kr
Orrvägen 8 - 65 000 kr
Orrvägen 6 - 68 000 kr
Orrvägen 4 - 66 000 kr
Orrvägen 2 - 64 000 kr
Orrvägen 5 - 69 000 kr
Orrvägen 7 - 70 000 kr

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Alla tomter ingår i gemensamhetsanläggning Stugubyn GA:17 (vägförening).

Inskrivna servitut/Övr gravationer: På Ärkebiskop Johannes väg 16 finns en nyttjanderätt inskriven avseende tele.

Karta

Vägbeskrivning

Tomterna ligger i närheten av den nybyggda förskolan. Tomterna har olika adresser och återfinns enklast via bifogade fastighetskartor och adresser nedan:
Pilgrimsvägen 7, 8 & 12
Orrvägen 2, 4, 5, 6, 7, 8 & 10
Ripvägen 2, 6 & 8
Ärkebiskop Johannes väg 16

Fakta

43105-43118
90 000 SEK
1 024 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt