Enbacksvägen 3

Skolsta

Hörntomt i Skolsta utanför Enköping

Hörntomt om 997 kvm belägen i den nya delen av Skolsta samhälle. I Skolsta finns förskola och skola upp till årskurs 6, pizzeria och bemannad bensinstation med servicebutik. Mycket goda pendlingsmöjligheter tack vare täta bussförbindelser till Uppsala, Enköping, Västerås och Bålsta. Tåg till Stockholm går från Enköping respektive Bålsta. Avstånd bilväg till Stockholm via E18 är knappt 6,5 mil. Påfart vid Grillby ca 3 km söder om Skolsta. Närmaste tätort där all service finns är Enköping, avstånd knappt 1 mil. Skolsta omges av en levande landsbygd i gammalt kulturlandskap med öppna fält, skogar och beteshagar.

Beviljat bygglov finns avseende rymlig villa i två våningar med beräknad boarea på 216 kvm i två våningar. Kommunalt V/A. Bredband via fiber.

Fakta

43097
1 500 000 SEK
997 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Skolsta 10:32, Tomt.

Tomt

Oplanerad, plan hörntomt om 997 kvm (uppgift från fastighetsregistret).

Övrigt

Byggnation
Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad och komplementbyggnad uppföras på tomten. Huvudbyggnad får uppföras i två plan och komplementbyggnad i ett plan. 20 % av tomtarean får bebyggas. Huvudbyggnad får inte överstiga 200 kvm och komplementbyggnad får inte överstiga 50 kvm. Vad gäller byggnadsbestämmelser i övrigt hänvisas till den gällande detaljplanen.

Utöver detta finns ett färdigt bygglov som säljaren har ordnat med. Bygglovet hittas under fliken dokument på vår hemsida, alternativt kan det erhållas från mäklaren.

Vatten- och avlopp
Tomten är ansluten till det kommunala V/A-nätet och ledningar är dragna två meter innanför tomtgräns. Anslutningskostnad är betald. En "Lägenhetsavgift" tas ut av kommunen av den som bebygger tomten.

El
Köparen står för kostnad avseende anslutning till elnätet. Kostnaden beräknas komma att uppgå till 44.375 kr (uppgift hämtad från Vattenfalls hemsida i september 2023) och erläggs direkt till nätägaren Vattenfall.

Bredband
Bredband via fiberoptik är indraget på tomten (Lidén Data i Enköpings nät).

Lekplats och grönytor
En lekplats är tänkt att uppföras inom området. Denna avses att, tillsammans med grönområde, att utgöra en framtida gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening, vilken fastigheten kommer att erhålla andel i.

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet tomtmark till 423.000 kr.

Inteckningar
Pantbrev finns uttagna om sammanlagt 990.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Detaljplan
Fastigheten omfattas av detaljplanen "Skolsta 10:6 m.fl.".

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Adress
Enbacksvägen 3, 749 51 Grillby

Karta

Fakta

43097
1 500 000 SEK
997 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt