Sundbro 23:10

Jumkil

Byggnadstomt i Jumkil utanför Uppsala

Lantligt belägen byggnadstomt i Jumkils socken ca 2 mil nordväst om Uppsala. Till Librobäck med flera byggvaruhus, återvinningscentral mm tar det ca 15 minuter med bil. Till Stenhagens centrum med stora livsmedelsbutiker, systembolag, apotek m.m tar det ca 20 minuter. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövmarker med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Förskola, skola f-5 och förskola finns i Jumkil på ca 6 km avstånd. Edenhofs 18 håls-golfbana ligger ca 8 km ost om tomten. Avstånd till Stockholm ca 9 mil.

Relativt plan, oplanerad tomt. Tomten är under avstyckning. Enligt uppgift från Lantmäteriet kommer dess storlek att uppgå till 2.291 kvm. Avstyckningen förväntas vinna laga kraft i slutet av juli.

Borrad vattenbrunn finns på tomten. Markbädd för avloppsinfiltration gemensam med granntomter anläggs av säljaren på dennes bekostnad. Köparen svarar själv för att anlägga avloppsbrunn inom den egna tomten. El finns inte dragen till tomten. Säljaren svarar för att ansluta tomten till elnätet, men köparen står för kostnaden för anslutningen. Tillfartsväg anläggs av säljaren på dennes bekostnad. De nya tomtägarna ansvarar sedan själva för skötsel och underhåll av vägen.

Tomten är idag obebyggd. Uppsala kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i januari 2022. Förhandsbeskedet gäller i två år.

Observera att två granntomter och ytterligare tre tomter i närområdet med samma säljare till varierande priser är till salu samtidigt som denna tomt.

Fakta

43056
950 000 SEK
2 291 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Uppsala Sundbro 23:10, Byggnadstomt.

Tomt

Relativt plan, oplanerad tomt. Tomten är under avstyckning. Enligt uppgift från Lantmäteriet kommer dess storlek att uppgå till 2.291 kvm. Avstyckningen förväntas vinna laga kraft i slutet av juli. Lantmätarens karta återfinns under fliken dokument här ovan.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Uppsala Sundbro GA:2, Gemensamhetsanläggning: Uppsala Sävastebo GA:2 ändamål: Vägar Förmån: Officialservitut Väg, 0380K-2023/22.1

Övrigt

Byggnation
Tomten är idag obebyggd. Uppsala kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i januari 2022. Förhandsbeskedet gäller i två år. Beslutet återfinns under fliken dokument här ovan.

Vatten, Avlopp, el och tillfartsväg
Vatten: Egen borrad brunn finns på tomten.
Avlopp: Markbädd gemensam med granntomter anläggs av säljaren på dennes bekostnad. Köparen svarar själv för att anlägga avloppsbrunn inom den egna tomten. Mer information om enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/
El: El finns inte dragen till tomten. Säljaren svarar för att ansluta tomten till elnätet, men köparen står för kostnaden för anslutningen.
Tillfartsväg: Tillfartsväg anläggs av säljaren på dennes bekostnad. De nya tomtägarna ansvarar sedan själva för skötsel och underhåll av vägen.

Taxeringsvärde
Då fastigheten är nyavstyckad har den ännu inte åsatts något taxeringsvärde. Preliminär typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). Den som äger en obebyggd småhustomt betalar årligen 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. När tomten väl är bebyggd fungerar det i dagsläget så att nybyggda småhusfastigheter är avgiftsbefriade under femton år och därefter erläggs årlig kommunal fastighetsavgift.

Inteckningar
Fastigheten är fri från inteckningar.

Servitut mm.
Förmånsservitut finns inskrivet avseende väg. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningarna Sundbro ga:2 med ändamål avlopp och Sävastebo ga:2 med ändamål väg (förvaltas av Kvarnbo-Andersbo-Brogård Samfällighetsförening).

Tillträde
Efter överenskommelse.

Visning
Tomten kan beses när som helst på egen hand.

Koordinater till fastigheten
59.977721, 17.369455 (Se våra till salu-skyltar)

Granntomter
Observera att två granntomter och ytterligare tre tomter i närområdet med samma säljare till varierande priser är till salu samtidigt som denna tomt.

Karta

Fakta

43056
950 000 SEK
2 291 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt