Hälke 1:30

Örsundsbro

Byggnadstomt med utsikt mot Mälaren

Lantligt belägen tomt med vidsträckt utsikt över öppet odlingslandskap och mälarviken Lårstaviken på håll. Tomten, vilken ligger i Fittja socken och är avstyckad från Bjelkesta gård med anor från 1200-talet, omgärdas av gammalt vackert, brutet kulturlandskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmark. Tomten ligger mellan herrgårdarna Bjelkesta och Hässle. Badplats finns vid Båtsholmen, avstånd ca 3 km. Där finns även plats för att lägga mindre båtar. Närmaste samhälle är Örsundsbro, som ligger knappt 7 km väster om fastigheten. Där finns mycket bra service med ICA-affär med post i butik, flera förskolor, skola t.o.m. klass 9, vårdcentral, tandläkare, restauranger, gym, bibliotek mm. Skolbuss stannar på vägen nedanför tomten. Genom samhället flyter Örsundaån som har förbindelse med Mälaren och småbåtshamn finns. Avstånd till Bålsta respektive Enköping är ca 25 km, till Uppsala ca 30 km och till Stockholm ca 70 km. Objektnr 43072.

Fakta

43072
995 000 SEK
2 882 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Hälke 1:30, Byggnadstomt.

Tomt

Lätt kuperad, oplanerad tomt, vars storlek enligt fastighetsregistret uppgår till 2.882 kvm.

Övrigt

Byggnation
Tomten är idag obebyggd. Enköpings kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i juni 2023. Förhandsbeskedet gäller i två år. Kopia av beslutet kan erhållas från fastighetsmäklaren.

VA och el
Vatten och avlopp: Vatten och avlopp saknas. Köparen svarar själv för att borra efter vatten samt anlägga avlopp. Pumpbrunn och spillvattenledning för avloppsvatten ut till dike finns (gemensamt med grannar). Mer information om enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/

El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall Eldistribution. Mer information finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark med typkod 210 till 478.000 kr. Den som äger en obebyggd småhustomt betalar årligen 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. När tomten väl är bebyggd fungerar det i dagsläget så att fastigheten är avgiftsbefriad under femton år och därefter betalas årlig kommunal fastighetsavgift.

Inteckningar
Fastigheten är fri från inteckningar.

Servitut mm.
Belastningsservitut finns inskrivna avseende kraftledning, ledning och pumpbrunn. Belastande avtalsnyttjanderätt finns inskriven avseende tele. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Hälke GA:1 avseende avlopp.

Tillträde
Efter överenskommelse.

Visning
Tomten kan beses när som helst på egen hand.

Koordinater till fastigheten
59.72353, 17.40346 (Se våra till salu-skyltar)

Karta

Fakta

43072
995 000 SEK
2 882 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt