Torsholma 3:18

Vallentuna

Byggnadstomt i Frösunda, Vallentuna

Tomt om 2.166 kvm belägen i den lilla byn Torsholma i det natursköna kulturlandskapet i Frösunda socken ca 15 km norr om Vallentuna centrum. De närmaste omgivningarna präglas av kuperat, brutet landskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmarker. Fågelsjön Mörtsjön med häckande tranor om vårarna ligger ca 300 m norr om tomten genom den intilliggande skogen. I skogen finns fina möjligheter till svamp.- och bärplockning.

Tomten är oplanerad, men borrad vattenbrunn finns.

Ca 2 km söderut ligger Frösundas medeltidskyrka omgärdad av vacker bebyggelse. Frösunda har också en mycket aktiv hembygdsförening, vilken arrangerar gemensamma firanden av högtider mm. I Frösunda finns också ett aktivt idrottsliv.

Flera hästgårdar finns i omgivningarna, vissa med ridskoleverksamhet och vissa med möjligheter till inackordering.

Liten livsmedelsbutik/lanthandel, förskola och skola klass f-6 finns i Lindholmen, som ligger ca 8 km söder om fastigheten. I Vallentuna finns högstadie- och gymansieskolor.

Avstånd till centrala Stockholm är ca 45 km. Till Arlanda flygplats är avståndet ca 20 km med bil. Mycket goda pendlingsmöjligheter med bil/tåg/buss. Roslagsbanans linje 27 går från Frösunda station, där infartsparkering finns, till Stockholm via bl.a. Vallentuna, Täby och Djursholm. Infartsparkeringar finns även i Lindholmen, Ormsta och Vallentuna. Med buss kan man ta sig till Vallentuna eller Roslagsstoppet (Söderhalls trafikplats) för vidare resa in till Stockholm. Även vid Roslagsstoppet finns infartsparkering.

Vänligen observera att granntomten med fastighetsbeteckning Vallentuna Torsholma 3:17 är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Fakta

43018
1 375 000 SEK
2 166 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Vallentuna Torsholma 3:18, Tomt.

Tomt

Byggnadstomt
Tomtens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 2.166 kvm. Lätt kuperad, oplanerad tomt huvudsakligen utgörandes av f.d. ängsmark med barrträd i kanterna åt två håll.

Byggnation
Tomten är idag obebyggd. Vallentuna kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i juni 2021. Förhandsbeskedet gäller i två år. Kopia av beslutet kan erhållas från fastighetsmäklaren.

VA och el
Vatten och avlopp: Vatten från egen borrad brunn. Avlopp saknas och anläggs av köparen. Mer information om att anlägga enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/

El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Ellevio.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Last: Officialservitut Väg, 0115-2020/58.1 Last: Officialservitut Väg, 0115-2020/58.2 Förmån: Avtalsservitut: Väg, D202200033931:1.1 Förmån: Officialservitut Väg, 0115-2020/58.3

Övrigt

Bredband
Fibernät finns i området väster om tomterna men inte ända fram till tomtgräns. Nätägare Open Infra.

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark med typkod 210 till 787.000 kr. Den som äger en obebyggd småhustomt betalar årligen 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. När tomten väl är bebyggd fungerar det i dagsläget så att nybyggda småhusenheter är avgiftsbefriade under 15 år och därefter betalas kommunal fastighetsavgift.

Inteckningar
Fastigheten är fri från inteckningar.

Servitut mm.
Förmåns- respektive belastningsservitut finns inskrivna avseende väg.

Tillträde
Efter överenskommelse.

Visning
Tomten kan beses när som helst på egen hand. Bilen parkeras på den grusade infartsvägen som leder in till tomterna vid fastigheten med adress Torsholma 40-41, Vallentuna. När ni väl är på plats är ett tips att använda Lantmäteriets karttjänst Min Karta i mobilen. Gränsmarkeringar finns.

Granntomten
Vänligen observera att granntomten med fastighetsbeteckning Vallentuna Torsholma 3:17 är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Karta

Fakta

43018
1 375 000 SEK
2 166 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt