Tyresta 4:15

Litslena

Byggnadstomt i Litslena, Enköping

Mycket vackert belägen tomt i skogsbrynet med utsikt över åker- och betesmarker nära Litslena kyrka och klockstapel ca 1 mil öster om Enköping och ca 6,5 mil nordväst om Stockholm samt ca 3 mil sydväst om Uppsala. I närmaste omgivningen finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Mycket goda linjebussförbindelser till bl.a. Uppsala, Enköping, Västerås, Bålsta och Arlanda. Endast några hundra meter busshållplats. Närmaste samhälle med service är Skolsta, avstånd ca 2 km, där bl.a. skola t.o.m. mellanstadiet, förskola, servicebutik, bensinstation och restaurang finns.

Tomtens storlek uppgår till 2.242 kvm. Lätt sluttande, oplanerad tomt, huvudsakligen bevuxen med barrskog.

Tomten är idag obebyggd. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus finns.

Vänligen observera att tre granntomter är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Fakta

42021
950 000 SEK
2 242 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Tyresta 4:15, Tomt.

Tomt

Tomt
Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 2.242 kvm. Lätt sluttande, oplanerad tomt, huvudsakligen bevuxen med barrskog.

Byggnation
Tomten är idag obebyggd. Enköpings kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i september 2021. Förhandsbeskedet gäller i två år. Kopia av beslutet kan erhållas från fastighetsmäklaren.

VA och el
Vatten och avlopp: Vatten och avlopp saknas. Köparen svarar själv för att borra efter vatten samt anlägga avlopp. Mer information om enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/
El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall Eldistribution. Mer information finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Övrigt

Taxeringsvärde
Då fastigheten är nyavstyckad har den ännu inte åsatts något taxeringsvärde. Preliminär typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). Den som äger en obebyggd småhustomt betalar årligen 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. När tomten väl är bebyggd fungerar det i dagsläget så att nybyggda småhus är avgiftsbefriade under ett antal år och därefter ska du börja betala kommunal fastighetsavgift.

Inteckningar
Fastigheten är fri från inteckningar.

Servitut mm.
Förmånsservitut finns inskrivna avseende utfartsväg.

Bredband
Fastigheten är inte ansluten till fibernät. GlobalConnect har fibernät i området.

Tillträde
Efter överenskommelse.

Visning
Tomten kan beses när som helst på egen hand. Bilen parkeras uppe vid vändplanen längst in på den nyanlagda grusade vägen upp till tomterna. När ni väl är på plats är ett tips att använda Lantmäteriets karttjänst Min Karta i mobilen. Gränsmarkeringar finns också i terrängen.

Koordinater till fastigheten
59°39'53.1"N 17°16'26.4"E

Vägbeskrivning
Från rondellen i Litslena på väg 55 mellan Enköping och Uppsala åk österut mot Sigtuna. Efter ca 200 meter där uppförsbacken börjar tag grusväg till vänster nedanför en rödfärgad lada. Tag efter ca 250 meter av till höger in på en mindre grusväg och följ denna in på nyanlagd grusväg längs vilken tomten ligger. Se våra till salu-skyltar.

Granntomter
Vänligen observera att tre granntomter är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Karta

Fakta

42021
950 000 SEK
2 242 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt