Lårstabo 1:4

Örsundsbro

Byggnadstomt på landet med utsikt mot Mälaren

Högt belägen tomt med vidsträckt utsikt över öppet odlingslandskap och Mälaren på håll. Tomten, vilken ligger i Giresta socken och är avstyckad från Bjelkesta gård med anor från 1200-talet omgärdas av gammalt brutet kulturlandskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmark. Badplats finns vid Båtsholmen, avstånd ca 4 km. Närmaste samhälle är Örsundsbro, som ligger knappt 7 km väster om fastigheten. Där finns mycket bra service med ICA-affär med post i butik, flera förskolor, skola t.o.m. klass 9, vårdcentral, tandläkare, restauranger, gym, bibliotek mm. Genom samhället flyter Örsundaån som har förbindelse med Mälaren och småbåtshamn finns. Avstånd till Bålsta respektive Enköping är ca 25 km, till Uppsala ca 30 km och till Stockholm ca 70 km.

Samtidigt som denna tomt säljs de två granntomterna av samma säljare.

Fakta

42132
675 000 SEK
2 074 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Lårstabo 1:4, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 2.074 kvm. Sluttande tomt, vilken skogen har avverkats på, men som i övrigt är oplanerad.

Övrigt

Läge
Högt belägen tomt med utsikt över öppet odlingslandskap och Mälaren på håll. Tomten, vilken ligger i Giresta socken och är avstyckad från Bjelkesta gård med anor från 1200-talet omgärdas av gammalt brutet kulturlandskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmark. Bad och plats för liten båt finns vid Båtsholmen, vilken drids av en ideell förening, avstånd ca 4 km. Närmaste samhälle är Örsundsbro, som ligger knappt 7 km väster om fastigheten. Där finns mycket bra service med ICA-affär med post i butik, flera förskolor, skola t.o.m. klass 9, vårdcentral, tandläkare, restauranger, gym, bibliotek mm. Genom samhället flyter Örsundaån som har förbindelse med Mälaren och småbåtshamn finns. Avstånd till Bålsta respektive Enköping är ca 25 km, till Uppsala ca 30 km och till Stockholm ca 70 km.

Byggnation
Tomten är idag obebyggd. Enköpings kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage i maj 2022. Förhandsbeskedet gäller i två år. Kopia av beslutet kan erhållas från fastighetsmäklaren.

Värme och VA
Vatten och avlopp: Vatten och avlopp saknas. Köparen svarar själv för att borra efter vatten samt anlägga minireningsverk för avlopp. Mer information om enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/

El
El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall Eldistribution. Mer information finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Taxeringsvärde
Då fastigheten är nyavstyckad har den ännu inte åsatts något taxeringsvärde. Preliminär typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). Den som äger en obebyggd småhustomt betalar årligen 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt. När tomten väl är bebyggd fungerar det i dagsläget så att nybyggda småhus är avgiftsbefriade under ett antal år och därefter ska du börja betala kommunal fastighetsavgift.

Inteckningar
Fastigheten är fri från inteckningar.

Servitut mm.
Förmånsservitut finns inskrivna avseende utfartsväg samt rätt att släppa ut avloppsvatten i dike efter rening. Utfartsvägen är nyligen anlagd. Fastighetsägare efter vägen deltar i kostnader för skötsel och snöröjning.

Bredband
Bredband via fiber finns i området och närmsta bebyggda fastighet är ansluten och det finns kopplingsbrunn för att kunna ansluta fler fastigheter i området. Nätägare är Lidén Data.

Tillträde
Efter överenskommelse.

Visning
Tomten kan beses när som helst på egen hand.

Koordinater till fastigheten
59.717474, 17.393896 (Se våra till salu-skyltar)

Karta

Fakta

42132
675 000 SEK
2 074 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt