Haga Nydal 687

Sigtuna

Byggnadstomt i trivsam lantlig miljö på pendlingsavstånd från flera städer. Avstånd till Sigtuna ca 7 km, Uppsala ca 3 mil, och Stockholm ca 5,5 mil. Lättplanerad tomt och väg till området. Bygglov finns beviljat för uppförande av enfamiljshus. Möjlighet finns även att förvärva ytterligare en tomt i området.

Fakta

41097
1 850 000 SEK
1 498 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Sigtuna Torslunda 7:13, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 1.498 kvadratmeter. Tomten har lugnt läge invid en liten lokalväg. Grovplanerad tomt med förberedd infart.

Övrigt

Läge
Fastigheten har ett lugnt lantligt läge med endast en intilliggande bostadsfastighet. Geografiskt är fastigheten belägen ca 5,5 mil nordväst om Stockholm och ca 7 km norr om Sigtuna. Avstånd till Uppsala är ca 3 mil. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Stort ridhus och stall finns på gångavstånd. Ca 2,5 km till Mälaren vid Pilsbo friluftsområde med badplats och möjlighet till fiske etc.

Byggnation
Bygglov finns för enfamiljsbostadshus ritat av Uppsala Trä AB. Detta företag har även ritat det intilliggande huset som är under byggnation. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Kontakta mäklaren för bygglovshandlingar.

El och VA
Anslutningspunkt för el finns vid tomtgräns. Vatten och avlopp finns ej idag. Anslutningskostnader för el samt kostnader för anläggande av VA-anläggningar ingår ej.

Skattebefrielse
Nybyggda småhus är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Innan huset är färdigbyggt belastas fastigheten med fastighetsskatt (1 % av taxeringsvärdet, dvs i dagsläget 7.570 kr/år).

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark med typkod 210 till totalt 757.000 kr.

Inteckningar
Inga inteckningar/pantbrev finns.

Servitut mm.
Förmånsservitut finns för tillfartsväg. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Sigtuna Torslunda ga:3 avseende Avloppsanläggning och gemensamma avloppsledningar.

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Adress till fastigheten
Haga Nydal 687, 193 91 Sigtuna (Koordinater till Google maps: MMMC+XV Skråmsta).

Vägbeskrivning
Tag av från vägen mellan Sigtuna och Uppsala ca 1 mil norr om Sigtuna västerut mot Torsborg och Pilsbo. Efter cirka 1,5 km tag vänster in på grusväg och följ denna till fastigheten. Se vår till salu-skylt.

Karta

Fakta

41097
1 850 000 SEK
1 498 kvm

Mäklare

Olle Myrsten
Olle Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt