Torslunda 7:15

Sigtuna

Byggnadstomt på pendlingsavstånd från flera städer. Lätt kuperad naturtomt i trivsam lantlig miljö mindre än 10 minuter bort från all service i Sigtuna. Väg kommer att anordnas fram till området. Avstånd till Sigtuna ca 7 km, Uppsala ca 3 mil, och Stockholm ca 5,5 mil. Förhandsbesked om bygglov finns beviljat för uppförande av enfamiljshus. Obj.nr 42078.

Fakta

42078
1 250 000 SEK
1 511 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Sigtuna Torslunda 7:15, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 1.511 kvadratmeter. Tomten har lugnt läge längst in på liten lokalväg (under uppförande).

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Förmån: Officialservitut Väg, 0191-2019/44.1 Förmån: Officialservitut Väg, 0191-2019/44.2

Övrigt

Läge
Fastigheten har ett lugnt lantligt läge med endast en intilliggande bostadsfastighet. Geografiskt är fastigheten belägen ca 5,5 mil nordväst om Stockholm och ca 7 km norr om Sigtuna. Avstånd till Uppsala är ca 3 mil. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Stort ridhus och stall finns på gångavstånd. Ca 2,5 km till Mälaren vid Pilsbo friluftsområde med badplats och möjlighet till fiske etc.

Byggnation
Du bestämmer helt själv vilken typ av bostad du vill bygga (säljaren har inget krav på en specifik villa-fabrikör). Fastigheten ligger utanför detaljplan.

El och VA
Anslutningspunkt för el finns ca 50-100 m från fastigheten. Vatten och avlopp finns ej idag. Anslutningskostnader för el samt kostnader för anläggande av VA-anläggningar ingår ej.

Skattebefrielse
Nybyggda småhus är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Innan huset är färdigbyggt belastas fastigheten med fastighetsskatt (1 % av taxeringsvärdet, dvs i dagsläget 9.910 kr/år).

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark med typkod 210 till totalt 991.000 kr.

Inteckningar
Inga inteckningar/pantbrev finns.

Servitut mm.
Förmånsservitut finns för utfartsväg.

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Karta

Fakta

42078
1 250 000 SEK
1 511 kvm

Mäklare

Olle Myrsten
Olle Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt