Fogdö-Årby 5:7

Strängnäs

Byggnadstomt på Fogdö, Strängnäs

Med trivsamt naturnära läge på landet i byggnadsplanelagt område finns denna tomt om 2.388 kvm. Ca 15 kilometer NV om Strängnäs. Objektnr 41073.

Fakta

41073
450 000 SEK
2 388 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Strängnäs Fogdö-Årby 5:7, Byggnadstomt.

Övrigt

Läge
Fastigheten ligger trivsamt naturnära på landet, ca 15 kilometer NV om Strängnäs, invid en liten lokal återvändsgrusväg utan genomfartstrafik, strax norr om Sörfjärden. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Cykelavstånd till badplats vid Helgarö Kläpp i Mälaren är ca 6 km Närmaste service med ICA-butik finns vid Lagerlunda, avstånd knappt 5 kilometer. Fastigheten ligger i gammal kulturbygd med ett flertal fornlämningar i området.

Byggnader
Inga byggnader finns. Du bestämmer helt själv vilken typ av bostad du vill bygga (säljaren har inget krav på en specifik villa-fabrikör). Fastigheten ligger i byggnadsplanelagt område enligt beslut hos Strängnäs kommun 1968-01-25. Genomförandetiden har utgått. Köparen tillförsäkras dock i blivande kontrakt rätt att erhålla bygglov för uppförande av ett bostadshus på tomten.

Skattebefrielse
Nybyggda småhus är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Innan huset är färdigbyggt belastas fastigheten med fastighetsskatt (1 % av taxeringsvärdet, dvs i dagsläget 2.150 kr/år).

VA och El
Förmånsservitut finns för vattentäkt som dock inte nyttjats. Rekommenderas att borra egen vattenbrunn. Priser och villkor för nyanslutning el från vattenfall finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Taxeringsvärde 2018
Fastigheten är taxerad såsom tomtmark för småhusenhet med typkod 210 till kronor 215.000:-.

Inteckningar/pantbrev
Ett skriftligt pantbrev å kr 10.000:- finns registrerat.

Servitut
Förmånsservitut finns vatten. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning Strängnäs Fogdö-Årby GA:2, gemensam väg. Fastigheten har tillsammans med övriga tomter i område delägarskap i omkringliggande mark - fastigheten Fogdö-Årby 5:2.

Tillträde
Efter överenskommelse. Tillträde kan ske omgående om köparen så önskar.

Visning
Fastigheten kan beses när som helst.

Adress
Slängstan 8, Fogdö, Strängnäs

Karta

Fakta

41073
450 000 SEK
2 388 kvm

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt