Fogdö-Årby 5:6

Strängnäs

Med trivsamt naturnära läge på landet i byggnadsplanelagt område finns denna tomt om 2.641 kvm. Ca 15 kilometer NV om Strängnäs. Objektnr 41072.

Fakta

41072
450 000 SEK
2 641 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Strängnäs Fogdö-Årby 5:6, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek 2641 kvadratmeter. Tomten ligger i en stenbunden moränbacke och sluttar svagt åt söder mot den lilla grusvägen. Skogs/naturtomt med bevuxen med ett flertal träd och buskar.

Övrigt

Läge
Fastigheten ligger trivsamt naturnära på landet, ca 15 kilometer NV om Strängnäs, invid en liten lokal återvändsgrusväg utan genomfartstrafik, strax norr om Sörfjärden. I närmaste omgivningarna finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Cykelavstånd till badplats vid Helgarö Kläpp i Mälaren är ca 6 km Närmaste service med ICA-butik finns vid Lagerlunda, avstånd knappt 5 kilometer. Fastigheten ligger i gammal kulturbygd med ett flertal fornlämningar i området.

Byggnader
Inga byggnader finns. Du bestämmer helt själv vilken typ av bostad du vill bygga (säljaren har inget krav på en specifik villa-fabrikör). Fastigheten ligger i byggnadsplanelagt område enligt beslut hos Strängnäs kommun 1968-01-25. Genomförandetiden har utgått. Köparen tillförsäkras dock i blivande kontrakt rätt att erhålla bygglov för uppförande av ett bostadshus på tomten.

Skattebefrielse
Nybyggda småhus är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Innan huset är färdigbyggt belastas fastigheten med fastighetsskatt (1 % av taxeringsvärdet, dvs i dagsläget 2.200 kr/år).

VA och El
Förmånsservitut finns för vattentäkt som dock inte nyttjats. Rekommenderas att borra egen vattenbrunn. Priser och villkor för nyanslutning el från vattenfall finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Taxeringsvärde 2018
Fastigheten är taxerad såsom tomtmark för småhusenhet med typkod 210 till kronor 220.000:-.

Inteckningar/pantbrev
Ett skriftligt pantbrev å kr 10.000:- finns registrerat.

Servitut
Förmånsservitut finns vatten. Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning Strängnäs Fogdö-Årby GA:2, gemensam väg. Fastigheten har tillsammans med övriga tomter i område delägarskap i omkringliggande mark - fastigheten Fogdö-Årby 5:2.

Tillträde
Efter överenskommelse. Tillträde kan ske omgående om köparen så önskar.

Visning
Fastigheten kan beses när som helst.

Adress
Slängstan 8, Fogdö, Strängnäs

Karta

Fakta

41072
450 000 SEK
2 641 kvm

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt