Långtora 75

Enköping

Byggnadstomt i Långtora, Enköping

Tomt om 2.712 kvm belägen i mycket naturskönt, öppet odlingslandskap i gammal kulturbygd i Långtora socken endast ca 9 km norr om Enköping. Tomten ligger i rad om sex st nyligen avstyckade tomter där övriga fem är bebyggda. Avstånd till Uppsala ca 3,5 mil, till Västerås och till Stockholm ca 8 mil. Tät tågtrafik till Stockholm (restid 41 min.) och Västerås (restid 15 min.) från Enköping. Buss till och från Enköping stannar i Långtora morgon resp. sen eftermiddag (UL linje 224).

Fakta

41023
650 000 SEK
2 712 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Långtora 1:21, Tomt.

Övrigt

Tomt
Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 2.712 kvm. Lätt sluttande, oplanerad tomt.

Byggnation
Enköpings kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostastadshus i december 2018. Förhansbeskedet är bindande för kommunen i två år. Denna tid har således löpt ut, men köpet villkoras om köparen så önskar av nytt beslut från kommunen att tomten får bebyggas med enbostadshus. Kopia av det befintliga beslutet kan erhållas från fastighetsmäklaren.

Vatten, avlopp och el
Vatten och avlopp: Vattentäkt och avloppsanläggning finns inte. Köparen svarar själv för att anordna enskilda anläggningar för detta inom tomten.
El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall Eldistribution. Mer information finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Taxeringsvärde
Då tomten är nyavstyckad har fastigheten ännu ej fått taxeringsvärde fastställt.

Inteckningar
Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm
Inga servitut finns inskrivna.
Fastigheten har andel (1/6) i gemensamhetsanläggningen Enköping Långtora GA:3 med ändamål väg och sophantering.
Belastande nyttjanderätt och ledningsrätter finns inskriven avseende tele.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Adress
Långtora 75, 745 96 Enköping

Vägbeskrivning
Tag av från E18 i Enköping vid trafikplats 142 Romberga norrut in på väg 70 mot “Mora/Sala”. Efter 200 m. ta första avfarten i rondell mot “Härkeberga/Torstuna”. Tag efter lite drygft 4 km av till höger mot “Långtora”. Tomten ligger på invid vägen på dess vänstra sida efter ca 3,1 km vid T-korsning direkt efter fem nybyggda villor på rad. Se vår till salu-skylt.

Karta

Fakta

41023
650 000 SEK
2 712 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt