Hjältan 458

Hjältan

Tomt belägen mellan Stöde och Torpshammar. Ta tillfället i akt och bygg ditt drömhus på en plan och lättsam tomt, intill allmän väg och med närhet till Ljungan! Beläget strax intill den fantastiska byn Viskan där gemenskapen är stor och de årliga evenemangen är många. Några exempel är dans i välkända Viskansparken, lysnatta på Viskans Marina samt julmarknad längs “långhuset” där filmen “Miraklet i Viskan” huvudsakligen spelades in. Från Hjältan/Viskan har man ca 35 minuters bilfärd till Sundsvall som är närmaste stad. Kommunikation finns i form av både tåg och buss. Endast några minuter till Stöde (österut) respektive Torpshammar (västerut), där närmaste skolor och affärer ligger. Här har man också närhet till den populära restaurangen “Sigges” i Viskan.

Fakta

40153
150 000 SEK
1 100 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Ånge Hjältan 2:47, Tomt.

Tomt

Tomtens areal uppgår enligt fastighetsregistret till 1.100 kvm. Här finns gott om plats för att bygga både bostadshus och garage, om så önskas. På tomten finns en förrådslänga i sämre skick. Denna står delvis på grannens tomtmark, d v s på ofri grund. Tidigare har ett bostadshus funnits här men det brann/revs för ett antal år sedan. Anslutning till VA och el finns kvar. Obs! Vägen som går över tomten är på senare år uppkommen, denna är alltså ingen väg till förmån för andra utan ingår i den friköpta tomtmarken.


Taxeringsvärde: Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark (typkod 210). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 37.000 kronor.

Inteckningar: Det finns två stycken datapantbrev som tillsammans uppgår till 175.000 kronor. Dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut mm.: Det finns en ledningsrätt inskriven i fastighetsregistret gällande VA-ledningar som troligtvis går längs södra gränsen.

Bredband: I området finns bredbandsfiber, fiberbrunn finns på andra sidan vägen.

Tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Visning: Varje spekulant får på egen hand besöka tomten.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Samfällighet: Ånge Hjältan S:1, Samfällighet: Ånge Hjältan S:2, Samfällighet: Ånge Hjältan S:3, Samfällighet: Ånge Hjältan S:6, Samfällighet: Ånge Hjältan S:7 Last: Ledningsrätt Va, 2260-88/31.1

Karta

Vägbeskrivning

Från Sundsvall följ väg E14 västerut ca 45 km. Vid skylt “Viskan”, sväng vänster. Efter drygt 500 meter sväng höger i T-korsning. Kör ca 700 meter, passera långhuset i Viskan och sväng sedan vänster över bron. Tomten ligger strax efter bron som andra tomt på vänster sida. Se även karta/GPS och utsatt skylt.
Adress: Hjältan 458, 840 13 Torpshammar.

Fakta

40153
150 000 SEK
1 100 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt