Mora 3:140

Bergshamra

Karaktärsfull, oplanerad byggnadstomt om 2340 kvm belägen i Bergshamra samhälle vid Mora- och Bergshamraviken längs roslagskusten, nära kustvägen 276, knappt 15 söder om Norrtälje och ca 6 mils bilväg nordost om Stockholm. Båtklubb finns vid Bergshamraviken. I Bergshamra finns mycket god service med livsmedelsbutik (postombud), bensinstation, pizzeria, vårdcentral, grundskola upp till årskurs 9 (Länna skola), förskola och äldreboende (Rosenlundsgården). Där finns även bygdegård, två fyndmarknader, ett sågverk och två båtvarv. Gång- och cykelbana går genom samhället och passerar precis invid tomten. Observera gärna att även två granntomter är till salu samtidigt.

Fakta

39151
650 000 SEK
2 340 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Norrtälje Mora 3:140, Tomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 2340 kvm. Karaktärsfull, oplanerad byggnadstomt bestående av f.d. åkermark respektive berg.

Övrigt

Servitut mm
Förmånsservitut finns inskrivna avseende väg. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Byggnation
Positivt förhandsbesked finns från Norrtälje kommun avseende nybyggnad av enbostadshus. Beslutet finns att ta del av under fliken dokument i fastighetsbeskrivningen på mäklarens hemsida.

Väg, vatten, avlopp och el
Väg: Befintlig utfartsväg finns delvis, men även ny vägsträcka behöver anläggas av köparen. Se vägens tänkta sträckning på avstyckningskartan under fliken dokument i fastighetsbeskrivningen på mäklarens hemsida

Vatten och avlopp: Köparen svarar för att ansluta tomten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Mer information finns på kommunens hemsida här: https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/.

El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall Eldistribution. Mer information finns här: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning/

Taxeringsvärde
Eftersom tomten är nyavstyckad finns ännu inget taxeringsvärde åsatt.

Inteckningar
Inga pantbrev finns uttagna.

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Vägbeskrivning
Tag av från väg 276 vid Preem-macken vid Mora vägskäl (skylt "Bergshamra 2") ca 12 km söder om södra infarten till Norrtälje. Följ vägen ca 700 m där tomten ligger invid vägen på dess högra sida. Se våra till salu-skyltar.

Karta

Fakta

39151
650 000 SEK
2 340 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt