Biskopskulla-Rönna 2:10

Örsundsbro

Byggnadstomt om 2.399 kvm med lantligt läge i den lilla byn Backa i Biskopskulla socken mellan Enköping och Uppsala, lite drygt 5 km sydväst om Örsundsbro samhälle. Förhandsbesked avseende nybyggnation av enbostadshus finns. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Biskopskulla utgörs i övrigt av mycket vackert gammalt, brutet kulturlandskap med omväxlande åkrar, betes- och skogsmarker. I Örsundsbro finns god service med livsmedelsaffär med post i butik, högstadieskola, flera förskolor, vårdcentral, restaurang, idrottsanläggning, bensinstation etc. Genom samhället flyter Örsundaån som har förbindelse med Mälaren. Småbåtshamn finns i samhället. Mycket täta bussförbindelser från Örsundsbro till Uppsala, Enköping, Västerås och Bålsta. Pendeltåg till Stockholm går från Bålsta. Avstånd till Enköping ca 1,5 mil, till Uppsala ca 3 mil, till Västerås ca 4,5 mil och till Stockholm ca 7,5 mil.

Fakta

39112
450 000 SEK
2 399 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Biskopskulla-Rönna 2:10, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 2.399 kvm. Tomten är avverkad från skog, men i övrigt oplanerad.

Övrigt

Byggnation
Positivt förhandsbesked finns från Enköpings kommun avseende nybyggnation av enbostadshus. Beslutet-om förhandsbesked fattades 2018-08-22 och gäller i två år från och med att det vann laga kraft.

Väg, vatten, avlopp och el
Väg: Inskriven servitutsrätt finns att använda befintlig utfartsväg.
Vatten: Det finns inte någon vattentäkt på tomten idag. Ägaren till granntomten, vilken kommer att bebyggas inom det närmaste året avser att borra vattenbrunn och om denna ger god tillgång kommer man att, om man så önskar, göra detta gemensamt med grannen och dela på brunn, pump- och ledningar.
Avlopp: Det finns inte någon avloppsanläggning på tomten idag. Köparen svarar själv för att anlägga avlopp. Ägaren har sökt tillstånd att anlägga minireningsverk. Köparen svarar för anläggande av avloppet. Även grannfastigheten kommer att anlägga avlopp inom den närmaste tiden.
El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall. Kostnad för detta uppgår till 35.250 kr.

Taxeringsvärde
Eftersom tomten är nyavstyckad finns ännu inget taxeringsvärde åsatt.

Inteckningar
Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm
Förmånsservitut finns inskrivna avseende väg.

Vägbeskrivning
Tag av från väg 55 vid Korskrogen vid skyltar Långtora och Biskopskulla ca 2,5 km söder om den södra infarten till Örsundsbro. Följ vägen knappt 4 km där tomten ligger invid vägen på dess vänstra sida. Se våra till salu-skyltar.

Karta

Fakta

39112
450 000 SEK
2 399 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt