Kulla Rävsta 17

Örsundsbro

Vackert lantligt belägen byggnadstomt mellan Bålsta och Örsundsbro med utsikt över Mälaren på lite håll. Tomten är försedd med el, vatten och avlopp. Badplats (Kullabadet) finns lite drygt 3 km söder om fastigheten. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning, Nybylunds naturreservat med ek- och hassellundar, ekhagar och öppna betesmarker, Friiberghs herrgård med restaurang och 18-håls golfbana, liksom Nyby hallonpark med odling av ekologiska hallon för självplock samt café. Skolbuss stannar i byn. Galoppbanan Bro Park ligger 25 km sydost om fastigheten. Hållplats för linjebuss till Bålsta, Örsundsbro och Uppsala finns på ca 4 km avstånd. Avstånd till Bålsta där all service samt pendeltåg till Stockholm resp. påfart till E18 finns är ca 17 km. Avstånd till Örsundsbro, som också har mycket god service, är ca 13 km. Till Enköping är avståndet drygt 25 km, till Uppsala ca 40 km och till Stockholm ca 60 km.

Fakta

39136
775 000 SEK
1 575 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Rävsta 1:6, Tomt.

Övrigt

Servitut mm
Förmånsservitut finns inskrivet avseende väg. Belastningsservitut finns inskrivet avseende kraftledning.

Byggnation
Bygglov avseende uppförande av enfamiljshus och garage/förråd beviljades av Enköpings kommun 2010. Tiden för bygglovet har löpt ut, men villkor om positivt besked från kommunen avseende förnyat bygglov tas i köpekontraktet om köparen så önskar.

Vatten, avlopp och el
Väg: Grusad tillfartsväg från den allmänna asfalterade vägen. Servitutsrätt finns inskriven avseende vägen, vilken används gemensamt med en granne.
Vatten: Vatten från egen borrad brunn.
Avlopp: Avlopp till egen trekammarbrunn med infiltration.
El: Tomten är ansluten till elnätet.

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark med typkod 210 till 317.000 kr, innebärande en fastighetsskatt på 3.170 kr/år med nuvarande taxeringsvärde.

Inteckningar
Inga pantbrev finns uttagna.

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Adress
Kulla Rävsta 17, 749 62 Örsundsbro

Karta

Fakta

39136
775 000 SEK
1 575 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt