Stora Vreda 9

Vallentuna

Byggnadstomt med söderläge

Fastigheten ligger i gammal kulturbygd i naturskön omgivning med utsikt över öppen jordbruksbygd i Vallentuna ca 4 mil norr om Stockholm. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden. Med sin öppna omgivning och fina söderläge har tomten tillgång till sol från morgon till kväll. Längs den lokala grusvägen finns två nyligen bebyggda permanentbostäder. Från fastigheten är avståndet till Frösunda station drygt 1 km där tåg på Roslagsbanan stannar med täta förbindelser till Stockholm. Närmaste samhälle med service är Lindholmen, avstånd ca 6 km där service finns med ICA-butik och skola etc.

Fakta

39026
1 500 000 SEK
2 518 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Vallentuna Vreda 2:9, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till 2.518 kvm. Delvis kuperad, relativt högt belägen tomt med berget i dagen på några ställen.

Övrigt

Byggnation: Förhandsbesked finns för byggnation av enfamiljsbostad. Förhandsbeskedet är bindande för kommunen fram till 20200102.

Vatten, avlopp och el: Vatten och el saknas. Förberett för anslutning till för området gemensam infiltrationsbädd. Det ankommer på köparen att nedlägga godkänt avlopp på den egna tomten. Anslutningskostnader: för el samt kostnader för vattenåtkomst ingår ej. Ellevio äger elnätet i området.

Skattebefrielse: Nybyggda småhus är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Innan huset är färdigbyggt belastas fastigheten med fastighetsskatt (1 % av taxeringsvärdet).

Taxeringsvärde: Fastigheten har ännu inte åsatts ett taxeringsvärde.

Inteckningar: Inga pantbrev finns. Fastigheten är idag samintecknad med en lantbruksfastighet och befintliga inteckningar/pantbrev kommer att flyttas till lantbruksfastigheten.

Servitut mm.: Förmånsservitut finns för väg och avlopp. Fastigheten ligger inom område för landskapsbildsskydd: Frösunda kyrka.

Tillträde: Så snart köparen önskar.

Adress: Stora Vreda 9, 186 95 Vallentuna. För navigering med GPS går det bättre att ange grannfastigheten Stora Vreda 6.

Objektnr: 39026.

Karta

Vägbeskrivning

Åk från Vallentuna samhälle mot Lindholmen. Fortsätt genom Lindholmens samhälle och tag därefter till höger vid skylt Frösunda. Efter ca 5 km ligger Frösunda kyrka på höger sida om vägen. Tag där höger mot Helgö. Följ vägen ca 800 meter och sväng vänster vid Stora Vreda gård. Från den stora grusplanen löper en liten grusväg mot fastigheten. Se våra till salu-skyltar.

Fakta

39026
1 500 000 SEK
2 518 kvm

Mäklare

Olle Myrsten
Olle Myrsten
Mäklare

Kontakt