Balsbo 1:58

Järlåsa

Byggnadstomt i Järlåsa

Lantligt och mycket vackert beägen byggnadstomt i södervänd skogsslänt i byn Balsbo 2 km söder om Järlåsa samhälle. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. På ca 500 meters avstånd ligger Strandsjön där möjlighet till bad samt att lägga en liten båt finns. I Järlåsa finns livsmedelsbutik, restaurang, förskola och skola upp till årskurs 6. Avstånd till Uppsala centrum är knappt 3 mil. Till köpcentrumet vid Stenhagen är avståndet knappt 2,5 mil. Tät busstrafik går mellan Järlåsa och Uppsala.

Fakta

38079
400 000 SEK
2 784 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Uppsala Balsbo 1:58, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 2.629 kvm. Tomten är oplanerad och utgörs av en skogsbacke som sluttar lätt nedåt mot en plan del av tomten på ängsmark.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Officialservitut Väg

Övrigt

Byggnation
Positivt förhandsbesked finns från Uppsala kommun avseende nybyggnation av enbostadshus. Beslutet om förhandsbesked fattades 2017-08-24 och är bindande för kommunen i två år.

Väg, vatten, avlopp och el
Väg: Utfartsväg får enligt servitutsrätt dras över stamfastigheten ut till den enskilda närliggande grusvägen, vilken även denna får nyttjas i enlighet med servitutsrätt. Köparen svarar för anläggande av utfartsvägen.
Vatten: Det finns ingen vattentäkt på tomten. Köparen svarar för att borra ny brunn.
Avlopp: Det finns inte någon avloppsanlkäggning på tomten. Köparen svarar för att anlägga avlopp.
El: El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Vattenfall.

Taxeringsvärde
Eftersom tomten är nyavstyckad finns ännu inget taxeringsvärde åsatt.

Inteckningar
Inga pantbrev finns uttagna.

Servitut mm
Förmånsservitut finns inskrivna avseende vägar.

Vägbeskrivning
Tag av söderut från väg 72 i Järlåsa vid skyltar Örsundsbro 21 och Ribbingebäck 6. Följ vägen ca 2 km där tomten ligger på vägens högra sida. Se våra till salu-skyltar.

Objektnr
38079.

Karta

Vägbeskrivning

Tag av söderut från väg 72 i Järlåsa vid skyltar Örsundsbro 21 och Ribbingebäck 6. Följ vägen ca 2 km där tomten ligger på vägens högra sida. Se våra till salu-skyltar.

Fakta

38079
400 000 SEK
2 784 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt