Enbacksvägen 3

Skolsta

Nu fortsätter försäljningen av byggnadstomter i Nya Skolsta. I denna sista etapp säljs nu två enskilda hörntomter till fast pris. Säljaren till tomten är en mindre byggfirma med lokal förankring. Köparen till tomten förbinder sig att anlita denna byggnadsfirma för husbyggnationen. I Skolsta finns förskolor och skola upp till klass 6, pizzeria och bemannad bensinstation med nybyggd servicebutik. Mycket goda pendlingsmöjligheter tack vare täta bussförbindelser till Uppsala, Enköping, Västerås och Bålsta. Tåg till Stockholm går från Enköping respektive Bålsta. Avstånd bilväg till Stockholm via E18 är knappt 6,5 mil (en knapp timmes bilresa). Påfart vid Grillby ca 3 km söder om Skolsta. Närmaste ort där all service finns är Enköping, avstånd knappt 1 mil. Skolsta omges av en levande landsbygd i gammalt kulturlandskap med öppna fält, skogar och beteshagar. Objektnummer 38023.

Fakta

38023
1 000 000 SEK
997 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Skolsta 10:32, Byggnadstomt.

Övrigt

Byggnation
Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad och komplementbyggnad uppföras på tomten. Huvudbyggnad får uppföras i två plan och komplementbyggnad i ett plan. 20 % av tomtarean får bebyggas. Huvudbyggnad får inte överstiga 200 kvm och komplementbyggnad får inte överstiga 50 kvm. Vad gäller byggnadsbestämmelser i övrigt hänvisas till den gällande detaljplanen, som i sin helhet finns att ta del av på mäklarens hemsida. Säljare av tomten är en mindre byggfirma med lokal förankring. Köparen förbinder sig att teckna avtal med denna firma om totalentreprenad för uppförande av en villa ur Fiskarhedenvillans sortiment.

Vatten- och avlopp
Tomten är ansluten till det kommunala V/A-nätet och ledningar är dragna två meter innanför tomtgräns. Säljaren står för kostnaden för anslutningen sånär som på en "Lägenhetsavgift" till kommunen om 31 595 kronor per lägenhet (uppgift från kommunens hemsida april 2020).

El
Köparen står för kostnad avseende anslutning till elnätet. Kostnaden beräknas komma att uppgå till ca 36.250 kr (uppgift hämtad från Vattenfalls hemsida i april 2020) och erläggs direkt till nätägaren Vattenfall, vilka också är de som utför anläggningsarbetet.

Bredband
Bredband via fiberoptik för surf, tv och telefoni är indraget på tomten på säljarens bekostnad. Även installation i huset ingår (dock måste material för detta hämtas av köparen hos leverantören Lidéndata i Enköping).

Lekplats
En lekplats kommer att uppföras inom området. Denna kommer, tillsammans med grönområde, att utgöra en framtida gemensamhetsanläggning, vilken fastigheten kommer att erhålla andel i.

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet tomtmark till 265.000 kr.

Inteckningar
Ett pantbrev á 281.000 kr finns uttaget.

Detaljplan
Fastigheten omfattas av detaljplanen "Skolsta 10:6 m.fl.".

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Adress
Enbacksvägen 3, 749 51 Grillby

Karta

Fakta

38023
1 000 000 SEK
997 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt