Granbacksvägen 3

Skolsta

Nu fortsätter försäljningen av byggnadstomter i Nya Skolsta. I denna etapp säljs nu fyra enskilda tomter till fast pris. Säljaren till tomten är en mindre byggfirma med lokal förankring. Köparen till tomten förbinder sig att anlita denna byggnadsfirma för husbyggnationen. Anslutning till kommunalt VA ingår i priset, liksom bredbandsanslutning via fiber. I Skolsta finns förskola och skola upp till klass 6, pizzeria och bemannad bensinstation med nybyggd servicebutik. Mycket goda pendlingsmöjligheter tack vare täta bussförbindelser till Uppsala, Enköping, Västerås och Bålsta. Tåg till Stockholm går från Enköping respektive Bålsta. Avstånd bilväg till Stockholm via E18 är knappt 6,5 mil (en knapp timmes bilresa). Påfart vid Grillby ca 3 km söder om Skolsta. Närmaste ort där all service finns är Enköping, avstånd knappt 1 mil. Skolsta omges av en levande landsbygd i gammalt kulturlandskap med öppna fält, skogar och beteshagar. Objektnummer 38021.

Fakta

38021
800 000 SEK
827 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Skolsta 10:27, Byggnadstomt.

Tomt

Oplanerad, plan tomt om 827 kvm (uppgift från fastighetsregistret, slutligt gränsbestämning och markering kommer att ske efter att vägarna är färdigställda i området).

Övrigt

Byggnation: Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad och komplementbyggnad uppföras på tomten. Huvudbyggnad får uppföras i två plan och komplementbyggnad i ett plan. 20 % av tomtarean får bebyggas. Huvudbyggnad får inte överstiga 200 kvm och komplementbyggnad får inte överstiga 50 kvm. Vad gäller byggnadsbestämmelser i övrigt hänvisas till den gällande detaljplanen, som i sin helhet finns att ta del av på mäklarens hemsida. Säljare av tomten är en mindre byggfirma med lokal förankring. Köparen förbinder sig att teckna avtal med denna firma om totalentreprenad för uppförande av en villa ur Fiskarhedenvillans sortiment. Länkar till byggfirmans och Fiskarhedenvillas hemsidor finns under fliken dokument ovan.

El: Köparen står för kostnad avseende anslutning till elnätet. Kostnaden beräknas komma att uppgå till ca 28.000 kr och erläggs direkt till nätägaren Vattenfall, vilka också är de som utför anläggningsarbetet.

Bredband: Bredband via fiberoptik för surf, tv och telefoni är indraget på tomten på säljarens bekostnad. Även installation i huset ingår (dock måste material för detta hämtas av köparen hos leverantören Lidéndata i Enköping).

Infrastruktur: Enköpings kommun ansvarar för anläggande vägar med belysning. Gångbro över Fiskviks kanal in till den äldre delen av samhället kommer att byggas.

Lekplats: En lekplats kommer att uppföras inom området. Denna kommer, tillsammans med grönområde, att utgöra en framtida gemensamhetsanläggning, vilken fastigheten kommer att erhålla andel i.

Taxeringsvärde: Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet tomtmark till 204.000 kr.

Inteckningar: Ett pantbrev á 295.000 kr finns uttaget.

Detaljplan: Fastigheten omfattas av detaljplanen "Skolsta 10:6 m.fl.".

Adress: Granbacksvägen 3, 749 51 Grillby.

Objektnr: 38021.

Karta

Fakta

38021
800 000 SEK
827 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt