Handöl 2:71

Åre

Fjällnära läge!

Mycket naturskönt belägen tomt med utsikt över fjäll och bäck. Areal ca 1890 kvm med sluttning mot sydväst. Objektnr 37041.

Fakta

OBJ-037041
325 000 SEK
1 890 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Åre Handöl 2:71, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens areal till 1890 kvadratmeter. Kuperad delvis skogsbevuxen tomt i sluttning åt sydväst mot bäcken. Liten grusväg utan genomfartstrafik går i tomtens östra gräns. Tomten är obebyggd.

Övrigt

Läge: Fastigheten ligger i västra Jämtland mycket naturskönt invid en liten bäck och med utsikt över fjällen vid Snasahögarna från tomten högsta punkt. Äldre glesbebyggt område (avstyckning gjord 1953) med stor enskild, för området gemensam, parkering innanför bom strax söder om E 14 invid den asfalterade vägen mot Handölforsen och Storulvåns fjällstation, som ligger på cirka 18 km avstånd. Från Storulvån går fjällleder till bl.a. Sylarna och Blåhammaren. Till Enafors järnvägsstation är avståndet cirka 1,5 kilometer. Denna järnvägsstation är belägen vid järnvägen mellan Åre och Storlien. Avstånd till Storlien och norska gränsen är cirka 2 mil. Skoterled går över bron nära fastigheten och det finns gott om skoterleder i området.

Bygglov: Köparen tillförsäkras såsom en förutsättning för överlåtelsen rätt att uppföra ett bostadshus på tomten.

Taxeringsvärde 2015: Fastigheten är taxerad såsom tomtmark för småhusenhet med typkod 210 till kronor 146.000:-.

Driftskostnad: Med fastigheten följer andel i gemensamhetsanläggningen Åre Handöl GA:11 som administrerar parkering och lokalväg samt sophantering etc. Förvaltningen sköts genom Vackermons samfällighetsförening. Årsavgift f.n. kr 160:-/år men kr 1.500:-/år för bebyggda fastigheter.

Inteckningslån: Finns inga och ej heller några registrerade pantbrev.

Servitut mm: Servitut och nyttjanderätt finns registrerade för kraftledning. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Dispans har sökts för byggnation på tomten.

Tillträde: Efter överenskommelse, snarast om köparen så önskar.

Visning: Fastigheten kan beses när som helst.

Vägbeskrivning: Tag av från E 14 i Enafors ca 4,5 mil väser om Åre och åk söderut mot Handöl. Stanna vid vägskylt Vackermon (till vänser) efter ca 700 meter. Parkera vid vägen och gå förbi bommen fram till tomten som ligger till vänster sida strax efter bro över bäcken efter cirka 300 meter. Se vår till salu-skylt.

Objektnummer: 37041.

Karta

Fakta

OBJ-037041
325 000 SEK
1 890 kvm

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt