Nybyvägen 9

Skolsta

Byggnadstomt i Skolsta

Alla tomter i första etappen är sålda och av etapp 2 återstår nu denna tomt, som säljs till fast pris. Säljaren till tomten är en mindre byggfirma med lokal förankring. Köparen till tomten förbinder sig att anlita denna byggnadsfirma för husbyggnationen. Anslutning till kommunlat VA ingår i priset, liksom bredbandsanslutning via fiber. I Skolsta finns förskola och skola upp till klass 6, pizzeria och bemannad bensinstation med servicebutik. Mycket goda pendlingsmöjligheter tack vare täta bussförbindelser till Uppsala, Enköping, Västerås och Bålsta. Tåg till Stockholm går från Enköping respektive Bålsta. Avstånd bilväg till Stockholm via E18 är knappt 6,5 mil. Påfart vid Grillby ca 3 km söder om Skolsta. Närmaste ort där all service finns är Enköping, avstånd knappt 1 mil. Skolsta omges av en levande landsbygd i gammalt kulturlandskap med öppna fält, skogar och beteshagar.

Fakta

35142
725 000 SEK
858 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Skolsta 10:13, Byggnadstomt.

Tomt

Tomtens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 858 kvm. Slutligt gränsbestämning och markering kommer att ske efter att vägarna är färdigställda i området. Tomten är oplanerad.

Övrigt

Byggnation: Säljaren till tomten är en mindre byggfirma med lokal förankring. Köparen till tomten förbinder sig att anlita denna byggnadsfirma att uppföra en av tre alternativa husmodeller från Fiskarhedenvillan. De tre husmodellerna att välja mellan är "Lövsångaren", "Sparven" resp. "Tidlös01" (se bilder). Ett grundläggande underlag avseende produktionskostnad för dessa kan erhållas från fastighetsmäklaren, varefter husleverantören kan bistå med mer ingående information. Inflytt kan ske senast inom 13 månader från kontraktsdatum. Länkar till byggfirmans och Fiskarhedenvillas hemsidor finns under fliken dokument ovan.

El och VA: Fastigheten är i dagsläget ej ansluten till elnätet. Köparen står kostnad för anslutning till elnätet (Knappt 30.000 kr inkl. moms). Säljaren står kostnad för anslutning till VA och bredbandsnäten. Köparen kommer dock att påföras en "Lägenhetsavgift"á 30.000 kr avseende VA i samband med bygglovsansökan.

Bredband: Bredband via fiberoptik för surf, tv och telefoni dras in på respektive tomt på säljarens bekostnad. Även installation i huset ingår (dock måste material för detta hämtas av köparen hos leverantören Lidéndata i Enköping).

Lekplats: En lekplats kommer att uppföras inom området.

Taxeringsvärde: Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet tomtmark till 277.000 kronor.

Inteckningar: Pantbrev om sammanlagt 296.000 kr finns uttagna.

Detaljplan och gemensamhetsanläggning: Fastigheten omfattas av detaljplanen "Skolsta 10:6 m.fl." (http://geodata.enkoping.se/planer/0381-P16_14/). Områdets blivande lekpark och grönområden kommer eventuellt att utgöras av en gemensamhetsanläggning, vilken fastigheten i sådana fall kommer att få andel i.

Objektnummer: 35142.

Karta

Fakta

35142
725 000 SEK
858 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt