Breds-Backa 3

Bred

Byggnadstomt i lantlig idyll på pendlingsavstånd från flera städer. Avstånd till Västerås ca 2,5 mil, Enköping ca 2 mil, Uppsala ca 5,5 mil och Stockholm ca 9 mil. Lättplanerad tomt och nyanlagd väg till området. Kommunalt VA och el framdraget till tomtgräns. Du väljer fritt vilken typ av bostad du vill bygga!

Fakta

41008
900 000 SEK
2 507 kvm

Visningar

Fastigheten kan beses när som helst.

Typ

Tomten Enköping Breds-Backa 1:4, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens storlek till 2.507 kvm. Lättplanerad tomt utan större träd. Nedre delen av tomten sluttar åt väster i riktning mot Sagån. Nyanlagd väg leder fram till tomten.

Övrigt

Läge
Fastigheten ligger vackert i utkanten av byn Kärsta mellan Enköping och Västerås. Kärsta är en idyllisk liten ort med ett 30-tal hushåll och som genomflyts av Sagån. Omgivningarna består av öppet odlingslandskap samt ströv- och skogsområden med möjlighet till bär- och svampplockning. Cirka 2 kilometer till Orresta golfbana där bra restaurang finns. Linjebussförbindelse till Västerås (linje nr 24). Till Hälla handelsplats med bl.a. Ica Maxi i Västerås tar det cirka 20 minuter med bil. Avstånd till Enköping är ca 2 mil och till Stockholm ca 9 mil.

Byggnation
Du bestämmer helt själv vilken typ av bostad du vill bygga (säljaren har inget krav på en specifik villa-fabrikör). Fastigheten ligger utanför detaljplan.

El och VA
El och kommunalt VA finns i tomtgräns. Anslutningsavgiften för en servisanslutning 16-25 A är 36.250 kr inkl. moms enligt prisuppgift från Mälarenergi. När det gäller återstående kostnad för kommunalt VA kan det uppskattas till mellan 30-50000kr. Exakt svar kan ges av Enköpings Kommun beroende på byggnation.

Skattebefrielse
Nybyggda småhus är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Innan huset är färdigbyggt belastas fastigheten med fastighetsskatt (1 % av taxeringsvärdet, dvs i dagsläget 9.280 kr/år).

Driftkostnader
Uppvärmning 10.000 kr, försäkring 6.317 kr, vatten/avlopp 9.515 kr, renhållning 4.000 kr, väg-/snöavgift 500 kr, el 5.000 kr. Total summa per år 35.332 kr. Månadskostnad = ca 2.950 kr. Driftkostnaderna är uppskattade av säljaren och utgör schablonvärden för en normalstor villa.

Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad såsom småhusenhet, tomtmark med typkod 210 till totalt 928.000 kr.

Inteckningar
Inga pantbrev finns.

Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten har andel i 2 gemensamhetsanläggningar:
Enköping Breds-backa ga:1 avseende utfartsväg.
Enköping Breds-backa ga:2 avseende vatten och avloppsledningar med brunnar och pumpanordningar. (Denna GA blir överflödig när kommunen får klart med ledningsrätt för kommunalt VA till tomten).

Tillträde
Så snart köparen önskar.

Visning
Tomten kan beses när som helst.

Adress till fastigheten
Breds-Backa 3, 745 95 Enköping

Vägbeskrivning
Fastigheten delar infartsväg med Breds-Backa 1 och Breds-Backa 6. Notera att infarten till området kommer österifrån från väg 510. Infarten sker ej nere vid Sagån som vissa GPS-kartor visar.

Karta

Fakta

41008
900 000 SEK
2 507 kvm

Mäklare

Olle Myrsten
Olle Myrsten
Mäklare

Kontakt