Grötlingbo

Tomt belägen i mkt vackra omgivningar strax SV om Grötlingbo kyrka på södra Gotland. 800 m till badplats. Förhandsbesked för bygglov. Objektnr 34014.

Fakta

OBJ-034014
225 000 SEK
3 850 kvm

Typ

Tomten Gotland Grötlingbo Kauparve 1:47, Byggnadstomt.

Tomt

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 3.850 kvm. Tomten är obebyggd och helt oplanerad. Den består av plan vallinsådd åkermark. Marken är inte utarrenderad. Infart saknas, men tillstånd finns från Trafikverket.

Övrigt

Läge: Tomten är belägen 750 meter SV om Grötlingbo kyrka på södra Gotland (Sudret). Den ligger invid väg 142 med mycket goda bussförbindelser med bl.a. Visby (ca 65 km NV om fastigheten), Hemse (ca 13 km NO om fastigheten) och Burgsvik (ca 12 km S om fastigheten). Avstånd till närmaste badplats, vilken finns på den norra sidan av Grötlingbo udde är ca 800 m. Udden är rikskänd för sitt fågelliv. Ca 2,5 km SO om tomten finns 1200-talsgården Kattlunds museigård med café och restaurang.

Byggnader: Positivt förhandsbesked för uppförande av bostadshus finns. Beslutet fattades 2013-08-28 och är bindande för kommunen i två år.

VA: Vatten och avlopp saknas. Kommunala ledningar finns inte i området utan detta löses enskilt. Separata system krävs för BDT- respektive wc-avlopp. Mer utförlig anvisning finns i VA-yttrande i beslutet om förhandsbesked för bygglov, vilket finns att ta del av på www.carlssonring.se.

El: Elanslutning saknas. Elnätsägaren Gotlands Energi AB hade inget att erinra mot det positiva förhandsbeskedet om uppförande av bostadshus. Enligt uppgift från GEAB är kostnad för elanslutning 27.600 kr. För det får man kabel dragen fram till tomtgränsen. Det enda som tillkommer sedan är kabeldragning på den egna tomten samt för mätarskåp.

Taxeringsvärde: Tomten är taxerad såsom småhusenhet med värde mindre än 1000 kr med typkod 299 till 0 kr.

Servitut mm: Inga servitut finns inskrivna. Fastigheten ligger inom planområde nybyggnadsförbud VägL § 47. Ägaren har också medgivit att SGU sätter ett GPS-märke på/i ett sandstensblock i tomtens NO hörn (närmast vägen, inom nybyggnadsförbudszonen).

Inteckningar: Inga pantbrev finns uttagna.

Tillträde: Så snart köparen önskar.

Visning: Tomten kan beses när som helst.

Koordinater: Lat N 57° 7' 46" Lon E 18° 20' 23".

Objektnummer: 34014

Karta

Vägbeskrivning

Från Visby: Följ väg 142 söderut. Tomten ligger ca 500 meter efter att du har passerat avfarten mot Grötlingbo kyrka. Den ligger invid vägen på dess högra sida.

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Fakta

OBJ-034014
225 000 SEK
3 850 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Mäklare & jurist
Erik Myrsten

Kontakt