Södergärde 2:15, Skyttorp

Objektnr 44008
Utgångspris
5 900 000 kr
Mark
72,5 ha
Typ
Gård

Jord- och skogsbruksfastighet norr om Uppsala

Väl arronderad fastighet med jord och skog belägen ca 1,5 km söder om Skyttorp samhälle och ca 3 mil norr om Uppsala. Fastigheten är obebyggd, sånär som på ett äldre litet traktorgarage.

Enligt skogsbruksplan upprättad i februari 2024 uppgår den produktiva skogsmarkens areal till ca 40 ha med ett totalt virkesförråd om 6.595 m³sk, vilket ger ett medeltal på ca 164 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk/ha. Trädslagsfördelning tall 19 %, gran 34 %, ek 1 %, björk 27 %, asp 6 %, klibbal 13 %. Det finns skogsmark på båda sidor om järnvägen. Järnvägsundergång finns, liksom vägar från olika håll.

Ca 30 ha åkermark, huvudsakligen med medelstyv lerjord med äldre täckdikning mot Fyrisån, som utgör gräns i öster. Marken är delvis insådd med vall och delvis odlad med spannmål (ekologisk odling). Den är utarrenderad i enlighet med femårsavtal, där en ny femårsperiod inleds 2025-01-01. Arrendeintäkten uppgår till 48.800 kr exkl. moms/år (ska nedsättas lite då en liten bit av arrendemarken styckats ifrån i och med nyligen genomförd fastighetsbildningsåtgärd.

Gårdens jakträtt är inte upplåten och finns tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdet.

Uppsala kommun lämnade i januari 2022 positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på fastigheten. Då det har gått över två år sedan beskedet lämnades är kommunen inte längre bundet av beslutet. För frågor kring byggnation på marken hänvisas till kommunen. Beslutet om förhandsbesked kan erhållas från fastighetsmäklaren.

Lugnt lantligt läge med några få permanentbebodda grannfastigheter. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Närområdet består i övrigt av vackert brutet odlingslandskap med åker- och betesmarker. Skyttorp har mycket goda allmänna kommunikationer till Uppsala, Gävle, Tierp och Österbybruk. Mälartåg från och till Uppsala stannar i Skyttorp (restid 18 min.), liksom UL-buss, som går mellan Uppsala-Österbybruk. Motorvägspåfart till E4 finns vid Storvreta knappt 2 mil söder om fastigheten. I Skyttorp finns förskola samt skola upp till klass 6, bensinstation och pizzeria. Ca 6 km bil-/cykelväg till Salsta slott med kafé samt möjlighet till guidade visningar och övernattning. En knapp mils bilväg till Wattholma golfklubb med 18-hålsbana. Avstånd till Stockholm är ca 9,5 mil.

Marken kan beses när som helst på egen hand. Ett tips är att använda Lantmäteriets app “Min karta” i mobilen när du är på plats.

Två avstyckade tomter belägna i östra delen av av fastigheten är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Visa hela beskrivningenBilderFaktaKarta
Visa alla 11 bilder

Fakta

Fakta

 • ObjekttypGård
 • Utgångspris5 900 000 kr (Utgångspris)
 • Mark72,5 ha
 • FastighetsbeteckningSödergärde 2:15
 • KommunUppsala

Byggnad

 • Förhandsbesked

 • Övrig infoUppsala kommun lämnade i januari 2022 positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på fastigheten. Då det har gått över två år sedan beskedet lämnades är kommunen inte längre bundet av beslutet. För frågor kring byggnation på marken hänvisas till kommunen. Beslutet om förhandsbesked kan erhållas från fastighetsmäklaren.
 • Övriga byggnader

 • Övriga byggnader
  Traktorgarage

  På fastigheten finns ett äldre traktorgarage i bristfälligt skick. De jakttorn som står på marken idag står på ofri grund och kommer att avlägsnas innan tillträde.

Mark

 • ArealEnligt skogsbruksplan upprättad i februari 2024 uppgår fastighetens sammanlagda areal till 72,5 hektar
  (uppgiften i fastighetsregistret är 70,0963 hektar). Marken är enligt skogsbruksplanen fördelad enligt följande:

  Produktiv skogsmark: 40,3 ha med ett totalt virkesförråd om 6.595 m³sk, vilket ger ett medeltal på ca 164 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk/ha. Trädslagsfördelning tall 19 %, gran 34 %, ek 1 %, björk 27 %, asp 6 %, klibbal 13 %. Det finns skogsmark på båda sidor om järnvägen. Järnvägsundergång finns, liksom vägar från olika håll.

  Inäga/åker: 30,1 ha, huvudsakligen åkermark med medelstyv lerjord med äldre täckdikning mot Fyrisån, som utgör gräns i öster. Marken är delvis insådd med vall och delvis odlad med spannmål (ekologisk odling). Den är utarrenderad i enlighet med femårsavtal, där en ny femårsperiod inleds 2025-01-01. Arrendeintäkten uppgår till 48.800 kr exkl. moms/år (ska nedsättas lite då en liten bit av arrendemarken styckats ifrån i och med nyligen genomförd fastighetsbildningsåtgärd).

  Väg och kraftledning (linjeavdrag): 0,2 ha.

  Annat: 1,9 ha. Huvudsakligen kantzon mot järnväg.
 • JaktGårdens jakträtt är inte upplåten och finns tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdet.

Ekonomi

 • Pantbrev

 • PantbrevDet finns 9 pantbrev om totalt 3 014 585 kr

Övrigt

 • Inskrivningar

 • Rättigheter lastBelastande ledningsrätt finns inskriven avseende starkström.
 • ServitutBelastande servitut finns inskrivna avseende trädsäkring, avlopp, väg, vattentäkt, avlopp, avverkning samt råvattenledning mm. Utöver dessa kommer belastande servitut skrivas in avseende avlopp och vatten.
  Förmånsservitut finns inskrivna avseende vägar.
 • GemensamhetsanläggningarFastigheten har andel i samfälligheterna Uppsala Norunda Allmänning s:1 och s:2 (ändamål häradsallmänning), Uppsala Södergärde s:1 (andel 16,66 %, ändamål vägar, diken) samt Uppsala Södergärde s:2 (andel 16.66 %, ändamål Fyrsiån).
 • PlanbestämmelserVattenskyddsområde (1989-11-27) Vattenskyddsområde (1968-10-09) Fornlämning (1 st)
 • Övrig information

 • TaxeringsvärdeDå fastigheten nyligen har varit förmål för fastighetsbildning där det f.d. gårdscentrumet frånstyckades finns inte något aktuellt taxeringsvärde fastställt i dagsläget.
 • TillträdeEfter överenskommelse, våren 2024.
 • VisningMarken kan beses när som helst på egen hand. Ett tips är att använda Lantmäteriets app “Min karta” i mobilen när du är på plats.
 • Adress till fastighetenDå fastigheten inte har något bostadshus saknas adress, men gårdens tidigare mangårdsbyggnad med adress Södergärde 22, 743 94 Skyttorp kan användas som riktmärke vid sökning på navigator för att hitta rätt. Markerna omger det f.d. gårdscentrat.
 • Ytterligare tomt till saluVänligen observera att två avstyckade tomter är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Karta

Intresseanmälan

Södergärde 2:15, Skyttorp

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Intresseanmälan har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta mäklaren

Hör av dig! Vi återkommer så snart vi kan.

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Formuläret har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.