Myrbacka 34:97, Vansbro

Objektnr 43104
Utgångspris
4 900 000 kr
Mark
87,6 ha
Typ
Gård

Skogsfastighet ca 13 km söder om Vansbro med bra arrondering och ca 72,3 ha produktiv skog. Uppskattat virkesförråd 11.172 kbm sk. Jakt inom Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening med småviltsjakt inom ca 35.000 ha stort område och ca 15.000 ha älgskötselområde. Fastigheten är relativt lättillgängligt med endast ca 1,5 km till allmän väg.

BilderFaktaKarta
Visa alla 12 bilder

Fakta

Fakta

 • ObjekttypGård
 • Utgångspris4 900 000 kr (Utgångspris)
 • Mark87,6 ha
 • FastighetsbeteckningMyrbacka 34:97
 • KommunVansbro

Mark

 • ArealEnligt fastighetsregistret uppgår tomtens storlek till 86,86 hektar. Enligt nyligen upprättad skogsbruksplan uppgår dock den totala arealen till 87,6 ha.

  Marken fördelar sig på ca 72.3 ha produktiv skog, ca 2,5 ha impediment, vägar/ledning/vatten ca 0,6 ha och övrig areal 12,2 ha (huvudsakligen biotoper).
  Enligt skogsbruksplan daterad 2023-04-27 uppgår det totala virkesförrådet till 11.172 kbm sk vilket ger ett medeltal om ca 155 kbm sk/ha. Medelbonititet är beräknad till 7,9 m3sk/ha och tillväxten till 552 m3sk/år. Trädslagsfördelning tall 38 %, gran 53 % och löv 10 %. Åldersklassfördelningen är något ojämn med tyngdpunkt på medelålders skog. Skogsbruksplanen anger att fastigheten har ett visst röjningsbehov under planperioden. Fastigheten är väl arronderad och åtkomsten från bilväg varierar.
 • JaktJakt inom Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening som betalar ca 10kr/ha, år i jaktarrende. Jaktområdet omfattar ca 35.000 hektar med småviltsjakt och ca 15.000 ha älgskötselområde. Telefonnummer till ordföranden Göran Tilja: 072-247 46 61 (gärna kontakt via sms).

Ekonomi

 • Taxering

 • Taxeringskod110, Lantbruksenhet, obebyggd
 • Taxeringsvärde3 032 000 kr
 • Taxeringsår2023

Övrigt

 • FörvärvstillståndFastigheten ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen, varför förvärvstillstånd krävs, utom för den som är bosatt sedan 12 månader inom det glesbygdsområde där fastigheten är belägen. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
 • DriftkostnaderFörsäkring 3.055 kr, samfällighet - vägföreningarna brukar inte utdebitera årligen, men vid eventuellt behov.
 • Taxeringsvärde 2023Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet med typkod 110 till totalt 3.032.000 kronor.
 • InteckningarInga pantbrev finns uttagna i fastigheten.
 • Servitut mm.Två skogliga biotopskyddsområden finns registrerade på fastigheten. Belastande servitut finns för väg.
 • TillträdeEfter överenskommelse.
 • VisningFastigheten kan beses på egen hand när som helst.
 • Besiktning/undersökningspliktKöparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

  En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Vid besiktning bör hänsyn tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.
 • Andelar i gemensamhetsanläggningarVansbro Utsälje ga:4 med ändamål Eldåvägen. Förvaltas av Eldåvägens samfällighetsförening.
  Vansbro Uppsälje ga:12 med ändamål Butjärnsvägen. Förvaltas av Butjärnsvägens samfällighetsförening.
 • Andelar i samfälligheterVansbro Brindåsen s:7 (Sockensamf fig 72)
  Vansbro Dansartorpet s:1 (Sockensamf fig 3-4)
  Vansbro Grånäs s:1 (Sockensamf vägar och dytag)
  Vansbro Järna s:1 (Sockensamfälld vägmark inom järna socken)
  Vansbro Järna s:2 (Sockensamf mark Thornäsudden)
  Vansbro Järna s:4 (Sockensamfälld skogsmark vid gräsbackstjärn samt fallrätt i västerdalälven)
  Vansbro Kroktorp s:3 (Sockensamf utmål vid kroktorp till skolhusbyggnad)
  Vansbro Kvarnåker s:3 (Sockensamf)
  Vansbro Kvarnåker s:25 (Sockensamf område)
  Vansbro Morn s:1 (Sockensamf vägar)
  Vansbro Myrbacka fs:14 (Bysamf fiske)
  Vansbro Myrbacka s:2 (Sockensamf landsvägen mellan nås och äppelbo)
  Vansbro Myrbacka s:4 (Sockensamf vägar)
  Vansbro Myrbacka s:5 (Sockensamf grustag vid emaus)
  Vansbro Myrbacka s:15 (Vägar och diken)
  Vansbro Noret s:1 (Sockensamf såg och kvarnplats i kvarnskogen)
  Vansbro Noret s:91 (Sockensamf bad och båtplats)
  Vansbro Noret s:92 (Sockensamf grustag)
  Vansbro Rutån s:2 (Sockensamf vägar)
  Vansbro Rutån s:3 (Sockensamf såg-och kvarnplats)
  Vansbro Skamhed s:4 (Sockensamf vägar)
  Vansbro Skamhed s:7 (Sockensamf vid gruckån)
  Vansbro Skamhed s:24 (Sockensamf skogsmark, skamsflotten)
  Vansbro Slätten s:1 (Sockensamf fig 36,54,55)
  Vansbro Snöborg s:10 (Sockensamf avläggsplatser)
  Vansbro Snöån s:28 (Sockensamf vägmark inom snöån och strömsheden)
  Vansbro Snöån s:32 (Sockensamf sågplats vid storsjön)
  Vansbro Södra Gälsberget s:1 (Sockensamf)
  Vansbro Uppsälje s:5 (Sockensamf vägmark)
  Vansbro Uppsälje s:10 (Sockensamf pinnmotag söder st Härjsjön)
  Vansbro Uppsälje s:11 (Sockensamf holme mm)
  Vansbro Utby fs:2 (Bysamf fiske)
  Vansbro Utby s:3 (Vägar mm)
  Vansbro Utby s:19 (Gemensam ägovidd)
  Vansbro Vakerskogen s:1 (Sockensamf fig 10)
  Vansbro Västgård s:1 (Sockensamf vägar)
  Vansbro Ytteråker s:4 (Sockensamf äppelbovägen)
  Vansbro Örskogen s:2 (Sockensamf)
 • Lämna anbudSe information under fliken Dokument.

Karta

Intresseanmälan

Myrbacka 34:97, Vansbro

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Intresseanmälan har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta mäklaren

Hör av dig! Vi återkommer så snart vi kan.

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Formuläret har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.