Pålgård 329

Hammarstrand

Industrifastighet i Pålgård

Industrifastighet belägen 1 km öster om centrala Hammarstrand, Ragunda kommun. Fastigheten ligger ca 500 meter öster om riksväg 87 och byn Pålgård. Med dess korta avstånd till Hammarstrand bedöms läget för kontor och mindre industrier som gott. Fastighetens areal uppgår till 9.040 kvm och är bebyggd med en större industribyggnad med kontorsdel, total uthyrningsbar lokalyta bedöms till ca 2.000 kvm. Vissa delar av byggnaden är i behov av renovering, se mer längre ner.

Fakta

43024
600 000 SEK
9 040 kvm
2 000 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ragunda Gisselgård 2:5, Industrifastighet.

Byggnader

Industribyggnad

Industribyggnad som ursprungligen uppförts 1960 (tillbyggt 1980, 1983 och 1994). Byggnaden är uppförd i betong, har 3-glasfönster och tak belagt med plåt och papp. Byggnadens lokalyta uppgår enligt uppgift till ca 2.000 kvm fördelad på monteringshall med tillhörande verkstadskontor samt tre stycken lageravdelningar och en kontorsdel. Monteringshallen har fri höjd till balk om 3,1 - 3,9 m och är i övrigt en öppen och flexibel lokal. Lokalen har åtta stycken fasta uttag för tryckluft. Till lokalen finns tvättrum med tvättho, två stycken omklädningsrum med tillhörande WC och vilorum. Vidare finns WC, konferensrum, kök/matsal. Delar av monteringshallen har kontorsdel (avskild med glasvägg). Kontoresdelen innehåller förutom kontorsplatser även WC och dusch.
Kontorsdel som nås via egen entré innehållande hall, kontorsdel, två stycken WC, dusch, städskrubb med tvättho, vilorum med äldre köksdel (diskbänk, elspis, köksfläkt och halvkyl). Vidare finns fikarum med trinettkök, halvkyl och två spisplattor, förråd WC, två omklädningsrum med tvättställ i båda. Från kontorsdelen nås en mindre monteringshall som tidigare nyttjats som lagerlokal. Takhöjd i denna monteringshall är ca 5,4 m (ca 4,5 till balk).
Pannrum innehållande elpannor av äldre modell, 50 kW/st, ena pannan delvis ur funktion. I pannrummet finns också 8,5 bars kompressorer ( Atlas Copco GAIIP 2017) samt tillhörande trycktankar om 500 L, 8,9 resp. 11 bar.

Det finns sex stycken portar på byggnaden som innehar följande mått:
3,0 x 3,0 m
3,9 x 3,0 m
2,7 + 3,0 m

Lite fakta kring byggnadens skick, kontakta mäklaren för mer info:
Delar av taket är bytta 2012 och ny kompressor installerades 2017. Spår av inträngande fukt finns i delar av lokalen, dock skall det enligt uppgift inte finnas några takläckage för närvarande. Flertalet av ytskikten bedöms vara i slutet av sin tekniska livslängd, eller till och med passerat denna. En köpare bör se över uppvärmningssystemet då nuvarande uppvärmningssystem är mycket kostsamt (elpanna).
Golvbeläggningen i det stora lagret har på flera ställen spruckit, släppt och bitvis är delar av golvbeläggningen borta. Isbildning sker i häng- och stuprör, vilket orsakar vattenskador på fasad, grund och fönster. Viss sättningsskada finns på/i byggnaden. Varmvattenberedare defekt/för hög temperatur på tappvattnet.
Några av radiatorerna är kalla och reagerar inte på ändringar på termostat.

Värme och VA: Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet system (radiatorer och aerotemper) kopplat till två stycken 50 kW elpannor. Ventilation: mekanisk med värmeväxlare.

Areal

Fastighetens markareal uppgår till 9.040, det vill säga 0,9 hektar. Tomten har ett öppet och fritt läge med utsikt över Hammarstrand och Indalsälven.

Driftkostnad

Uppvärmning 239.210 kr, vatten/avlopp 22.454 kr, vägavgift 4.956 kr, snöröjning 26.470 kr, el 17.682 kr. Total summa per år 310.772 kr = ca 25.898 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning för hela 2022, gällande försäkring så har ägaren alla sina fastigheter försäkrade tillsammans så den kostnaden kan ej specificeras. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 5.045 kr.

Hyresintäkter

Totalt 683.000 kr/år fördelat på två hyresgäster: Hammarstrands Elektriska 550 524 kr/år och Etiketten 132 540 kr/år.

OVK

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) är gjord 2022-04-29, protokollet kan erhållas av mäklaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom industrienhet, annan tillverkningsindustri (typkod 426). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1.009.000 kr varav industrimark 226.000 kr. lager 260.000 kr, kontor 241.000 kr och produktionslokaler 282.000 kr.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar.

Servitut

Det finns ett förmånsservitut registrerat för väg (aktnr 23-RAG-2404.1).

Besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Hammarstrand följ vägen över bron/Indalsälven, kör rakt fram i korsningen vid riksväg 87 och följ sedan vägen ca 900 meter och sväng vänster mot Gisselgård. Fastigheten ligger på vänster sida ca 300 meter in längs denna väg. Se även GPS: Pålgård 329, 844 91 Hammarstrand.
Adress: Pålgård 329, 844 91 Hammarstrand.

Fakta

43024
600 000 SEK
9 040 kvm
2 000 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt