Bodaborg 100

Torpshammar

Boda Borg

Välkommen till det populära Boda Borg, vackert beläget invid Ljungans strand, nära Sveriges geografiska mittpunkt. Här bedrivs äventyrsverksamhet i form av Boda Borg-konceptet med kluriga banor för stora som små. I lokalerna finns även kiosk, kontor, lägenhet, matsal, storkök, konferensanläggningar, relaxavdelning och vandrarhem. Nu finns chansen att förvärva detta antingen i bolagsform eller genom vanligt fastighetsköp. Förutom dryga fem hektar mark invid Ljungan finns två stycken stora anläggningar om totalt ca 5.800 kvm lokalyta uppförda under tidigt 1900-tal. En fastighet med enorm potential för flera olika typer av verksamhet. Anläggningen är belägen tre km från Torpshammars centrum som är ett samhälle beläget ca fem mil väster om Sundsvall. I Torpshammar finns bland annat mataffär, restaurang, skola, förskola och perrong för tåg.

Fakta

43002
4 500 000 SEK
52 700 kvm
5 800 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ånge Boda 1:207, Lokalfastighet.

Byggnader

Boda Borg

Byggnad som enligt fastighetsregistret uppförts 1930. Byggnaden är uppförd i tegel med putsad fasad. Taket är försett med tegel. Bruksarea uppgår enligt uppgift till 2.000 kvm. Byggnaden har fem plan varav fyra är försedda med unika fysiska och kluriga teambuildingsutmaningar till gästerna som besöker Boda Borg. På entréplan finns kiosk och kontorslokalen för verksamheten. Det finns i byggnaden också ett antal toaletter med WC och handfat. Övriga rum nyttjas som personalutrymmen. Här finns också en vindsvåning med potential för den som behöver ytterligare verksamhetsutrymmen. Uppvärmning sker med hjälp av jordvärme.
År 1994 genomfördes omfattande ombyggnationer då man anpassande planlösningen till dagens verksamhet m.m.

Vandrarhem/restaurang

Byggnad som enligt fastighetsregistret uppfördes 1914 och som ursprungligen nyttjades som skola för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Uppfört i tegel med putsad fasad och tak belagt med tegel. Lokalarea uppgår enligt uppgift till 3.800 kvm (vinden ej medräknad). Huset har fem plan. Vardrarhemmet är fördelat på 18 rum med 72 bäddar, restaurangen har två matsalar (54 resp. 28 sittplatser) samt ett fullt utrustat restaurangkök (restauranghiss finns). Här finns också tre konferenssalar samt flera sällskapsytor och en relaxavdelning med bastu för 30 personer. Det finns även en separat lägenhet om tre rum och kök med egen entré. År 1997 genomfördes ombyggnation och större renoveringar, vissa delar av byggnaden är dock fortfarande i originalutförande. Byggnaden har godkänt brandlarm. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburen värme kopplat till grundvattenvärme (60 kW pump) och el. Solceller för varmvatten finns, förvärmningstankar om 4.500 L + varmvattenberedare om 1.000 L finns.

Fastigheten har kommunalt vatten och eget avlopp till trekammarbrunn med infiltration.
Bredbandsfiber finns installerat.

Övriga byggnader

Två stycken förrådsbyggnader uppförda i trä med plåtbelagda tak, båda kallförråd om 400 kvm + 100 kvm. Stor jordkällare.

Bakgrund

Den ursprungliga byggnaden (vandrarhemmet) nyttjades tidigare som skolhem för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Sedan 1995 bedrivs äventyrsanläggningen Boda Borg och vandrarhem.
För att få möjlighet att driva Boda Borg konceptet vidare skall man godkännas av franchisingorganisationen. Boda Borg har etablerat flera anläggningar i Europa och Amerika. Boda Borg startade år 1995 och år 2006 ombildades företaget Boda Borg till två företag:
Adob AB som i dagsläget sköter och driver Boda Borg i Torpshammar (Världens första Boda Borg) samt Boda Borg International AB som jobbar med franchising av konceptet. I juni 2008 köptes rättigheterna till Boda Borg upp av Boda Borg Europe, ett helägt dotterbolag till Boda Borg Corporation i Kalifornien. Både Boda Borg Corporation (BBC) och Boda Borg Europe (BBE) skapades i samband med köpet och därmed lämnade Boda Borg Torpshammar över ansvaret av franchisingen till dom nya ägarna. 2015 öppnades Boda Borg i Boston och 2019 öppnades Boda Borg i Zurich. Läs mer om Boda Borg på www.bodaborg.se/locations/torpshammar/

Tomt

Fastighetens areal uppgår enligt fastighetsutdraget till 52.700 kvm, d.v.s. 5,27 hektar, enligt uppmätning på karta uppgår dock arealen till 5,47 hektar inkl. en smal remsa av vattenareal. Marken består av både skogsområde, öppna gräsytor gränsande mot Ljungan samt gott om parkeringsutrymmen (motorvärmare finns). På tomten finns flera grillplatser varav en under tak.

Lösöre och städning

Stor del av det lösöre som finns på fastigheten och i dess byggnader kommer att ingå i försäljningen. Ingen flyttstädning kommer utföras.

Driftkostnader

Uppvärmning 153.000 kr, försäkring inkl. företagsförsäkring 54.000 kr, vatten, avlopp och renhållning 22.000 kr, sotning 2.000 kr. Total summa per år 231.000 kr = ca 19.250 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande ägares uppgifter för år 2022. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 12.000 kr.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom hyreshusenhet, lokaler (typkod 325). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1.200.000 kr varav hyreshusbyggnad för lokaler 816.000 kr och hyreshusmark för lokaler 384.000 kr.

Inteckningar

Det finns tre stycken datapantbrev som tillsammans uppgår till 900.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen på tillträdesdagen.

Servitut m.m.

Det finns två ledningsrätter inskrivna i fastighetsregistret avseende starkström och VA.

Besiktning/undersökning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Sundsvall, följ E14 västerut ca 5 mil. Strax efter gränsen till Ånge kommun, sväng vänster i Boda (skyltat “Boda Borg”), kör ca 250 meter och sväng sedan höger. Efter ca 850 meter, sväng vänster och följ vägen ca 500 meter över järnvägen och fram till T-korsning, sväng sedan vänster igen. Fastigheten ligger väl synlig på höger sida. Se även GPS: Bodaborg 100/102.
Adress: Bodaborg 100 och 102, 841 75 Torpshammar.

Fakta

43002
4 500 000 SEK
52 700 kvm
5 800 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt