Centralgatan 30 A-C

Hammarstrand

Centralgatan 30 A-C

Fastigheten är belägen i centrala Hammarstrand längs med Centralgatan som har direkt anslutning till ortens matbutik, restauranger, kommunikationer m.m. Fastigheten är bebyggd med en äldre 2-plans hyreshusenhet samt en enplans butiksbyggnad med hel källarvåning och vidbyggd förråd/soprumsdel. Den större byggnaden innehåller en bostad om 4 r.o.k. om 123 m² boarea samt en lokal om ca 47 m² lokalyta. Den mindre affärsbyggnaden innehåller lokal om ca 186 m² lokalyta. Total uthyrningsbar area bedöms till ca 356 m² och samtliga ytor är uthyrda till externa hyresgäster.

Fakta

42074
500 000 SEK
1 339 kvm
356 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ragunda Ragundabotten 1:880, Bostads-/affärsfastighet.

Byggnader

Byggnader

Fastigheten är bebyggd med en hyreshusbyggnad i två plan samt butiksbyggnad i ett plan med
källarvåning. Byggnaderna är uppförda på 1940-talet och inrymmer en lägenhet och två lokaler som samtliga är uthyrda till externa hyresgäster.

Byggnad 1

Första huset (byggår enligt fastighetsutdraget 1940)är byggt i trä med tegelfasad och tak belagt med plåt. 3-glasfönster. Övre planet innehåller en bostadslägenhet om 4 r.o.k. på ca 123 m² boarea. Lägenheten var ej
tillgänglig för inspektion men innehåller äldre ytskikt samt äldre inredning och vitvaror. Lägenheten har entré mot väster på bottenplan med trapp upp till våning 1 tr som inrymmer själva lägenheten. En mindre balkong mot öster finns till lägenheten. Bottenplanet inrymmer en mindre lokal som nyttjas som trafikskola och som har kundentré ut mot Centralgatan. Lokalen har hall, kontor, utbildningslokal, köks/matsalsdel. Lokalen
delar med lägenheten på en gemensam inglasad uterumsdel under tak som även inrymmer äldre öppen spis/bakspis som ej är i drift. Köksdelen har rostfri diskbänk, äldre elspis, ½-kyl och köksfläkt.

Värme och VA: Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet värmesystem kopplat till fjärrvärme. Mekanisk ventilation.

Byggnad 2

Byggt i betong med putsad fasad och tak belagt med plåt. Bottenplanet innehåller butik, kontor med köksdel. Butiken nås via entré på östra sidan vilket är mellan fastighetens två byggnader. Köksdel innehåller rostfri diskbänk, avlastningsytor i trä samt trinettkök med två elplattor och ½-kyl. Källarplanet nås via trapp från bottenplanet eller via garageport med tillfartsväg från den mindre genomfartsvägen söder om fastigheten. Källarvåningen innehåller garage/lager, förrådsdel (fd bastu) samt wc/duschrum. Wc/duschrum innehåller wc-rum samt duschplats. Garageplatsen har brant nedfart under tak och bedöms inte rymma en modern bil utan
nyttjas idag som lagerutrymme. Garaget har en äldre vikport. I lagerutrymmet finns rostfri diskbänk och vv-beredare. I anslutning till nedfarten till garage/lager finns en vidbyggd förråds/sopbod i trä.

Värme och VA: Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning sker med hjälp av luftvärmepump och direktverkande el. Mekanisk ventilation.

Tomt

Tomtens areal uppgår enligt fastighetsutdraget till 1.339 kvm. Hårdgjorda kör- och parkeringsytor samt plan finplanerade gräsytor med enskilt uppvuxna träd. På fastigheten finns parkeringsplats med motorvärmare.

Driftkostnad

Uppvärmning 37.978 kr, vatten/avlopp 17.985 kr, renhållning 2.611 kr, väg-/snöavgift 15.982 kr, el 13.838 kr. Total summa per år 88.395 kr = ca 7.366 kr/mån. Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om ca 1.020 kr per år.

Hyresintäkter

Totalt 13.570 kr/mån = 162.840 kr/år.

Energideklaration

Energideklarationer är uppförda 2017-09-18. Energiklass C, energiprestanda 160 resp. 162 kWh/kvm och år. Se mer i bifogat dokument “Energideklaration”.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom hyreshusenhet, bostäder och lokaler (typkod 321). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 272.000 kr varav hyreshusbyggnad lokaler 98.000 kr, hyreshusbyggnad för bostäder 88.000 kr, hyreshusmark för lokaler 56.000 kr och hyreshusmark för bostäder 30.000 kr.

Inteckningar

Fastigheten säljes inteckningsfri.

Servitut m.m.

Det finns enligt fastighetsutdraget en ledningsrätt för fjärrvärme som belastar fastigheten. Fastigheten har andelar (3/5639) i gemensamhetsanläggningen Ragunda Hammaren GA:4, vilket är en vägförening (Hammarstrands vägförening). Fastigheten är delägare i samfällighetsföreningarna Ragunda Ragundabotten S:1 (vägar), S:4 (vatten Halån), S:6 (grustag med väg), S:9 (upplags- och wältplats), S:14 (väg) och S:15 (Indalsälven).

Bredbandsfiber

Bredbandsfiber finns installerat.

Besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i denna objektbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen längs med huvudgatan Centralgatan som går genom centrala Hammarstrand.
Adress: Centralgatan 30 A-C, 844 31 Hammarstrand.

Fakta

42074
500 000 SEK
1 339 kvm
356 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Fastighetsmäklare

Kontakt