Smevägen 13

Hassela

Hyresfastighet om fem lägenheter i norra Hälsingland

Hyresfastighet om fem lägenheter belägen i Hassela, norra Hälsingland. I samhället finns skola, förskola, mataffär, pizzeria och besinmack. Fastigheten är högt belägen med utsikt mot Hassela Ski Resorts skidbackar, där även hotell och bad finns att tillgå. En bit från fastigheten finns också camping och utebad.
Fastigheten värms upp med pellets. Kommunalt vatten och avlopp. Parkering med motorvärmare.

Fakta

41112
650 000 SEK
2 303 kvm
kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Nordanstig Hassela Kyrkby 1:14, Bostadsfastighet.

Byggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden är uppförd 1929 enligt fastighetsutdrag i två plan + källare och oinredd vindsvåning (här finns potential att göra ytterligare en lägenhet). Byggt i trä med plåtbelagt tak. Fönstren är delvis 2+1. Husets ytor är fördelad på fyra lägenheter om ca 65 kvm, 63 kvm, 56 kvm och 40 kvm samt gemensam tvättstuga. Källare under huset innehållande förrådsutrymmen och gemensamt pannrum. Oinredd vindsvåning.

Gårdsbyggnad

Gårdshus innefattande fyra rum och kök om 125 kvm.

Värme och V/A

Uppvärmning sker med hjälp av pelletspanna kopplat till vattenburet system och kulvert till gårdshuset som har detsamma. Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp.

Övriga byggnader/ekonomibyggnader

Bagarstuga/förråd + carportbyggnad.

Driftkostnader

Uppvärmning 41.760 kr*, försäkring 11.000 kr, vatten/avlopp 35.000 kr**, renhållning 9.681 kr, sotning 1.000 kr, väg-/snöavgift 2.000 kr*** , el 26.553 kr. Total summa per år 126.994 kr = ca 10.583 kr/mån. Utöver detta tillkommer fastighetsavgift om 1.587 kr/år Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

*Kostnaden beror på pelletsleverantör, här har förra ägarens användning använts då nuvarande ägare inte ägt fastigheten ett helt år.
**Årskostnad enligt MittSverige VA är 27.055 kr och enligt förra ägaren 19.871 kr men garderar oss med detta, total årsförbrukning 187 kbm.
***Snöskottning har skötts av hyresgästen som har reducerad hyra.

Hyresintäkter

Total hyresintäkt 229.044 kr per år. Full beläggning med fyra hyresgäster, varav ena hyr två lägenheter på övre plan. Hyresgästen i gårdshuset om 135 kvm har reducerad hyra och betalar 3.152 kr i månaden för att sköta gräsklippning och diverse sysslor.

Energideklaration

151 kWh/m2 och år samt 163 kWh/m2 och år. Energideklarationerna utförda 2020-03-27.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom Hyreshusenhet, bostäder (typkod 320) och det totala taxeringsvärdet uppgår till 529.000 kronor varav byggnadsvärde 429.000 kr och markvärde 100.000 kr.

Inteckningar

Det finns 3 pantbrev på fastigheten om totalt 420.000 kr, dessa övertas obelånade av köparen.

Servitut m.m.

Planer och Markregleringar: Del av Hassela Kyrkby byggnadsplan. Fastigheten är del i gemensamhetsanläggningen Nordanstig Kyrkbacken GA:1 gällande vägar

Bredband

Hyresgästerna använder sig av mobilt bredband.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Karta

Vägbeskrivning

Från Hassela ta Bergsjövägen (307) österut i ca 1,1 km, sväng vänster in på Brattsvedsvägen och kör ca 673 m, sväng höger in på Svedjavägen och kör ca 140 m, sväng höger in på Smevägen och kör ca 140 m och fastigheten ligger på vänster sida.

Budgivning

450 000 SEK

Fakta

41112
650 000 SEK
2 303 kvm
kvm

Mäklare

Johanna Falck
Johanna Falck
Mäklare

Kontakt