Hagadalsgatan 10

Valdemarsvik

Affärsfastighet i Valdemarsvik

Nära 5000 kvm tomt med mycket bra affärsläge där många rör sig, invid infarten med ICA och Hemköp som närmaste grannar. Modern hall uppförd 1980 i gott skick, sannolikt möjlig att avdela till flera mindre butiker. Byggnadsarea ca 2200 kvm varav 1600 är butiksdel och resterande lager. Kontor och personalutrymmen med dusch och toaletter. Objektnr 40144.

Fakta

40144
3 900 000 SEK
4 891 kvm
2 200 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Valdemarsvik Pressen 5, Affärslokal.

Byggnader

Affärsfastighet

Byggnaden är uppförd år 1980 med stomme i stål och grundläggning med hel betongplatta på mark. Utvändigt stående plåtpanel, röd på långsidorna och med gullackerade gavlar. Lagerdelen i byggnadens bortre del har grå plåtfasad. Tak belagt med korrugerad takplåt. Byggnadsarea totalt nära 2.200 kvadratmeter varav ca 1600 är isolerad försäljningslokal och cirka 600 kvm är isolerat lager med stor port under skärmtak på framsidan. Invändig takhöjd i hela byggnaden är ca 5 meter. Fem stora skyltfönster med isolerglas i fasaden. Endast ett par mindre högt upp sittande fönster på byggnadens baksida. Vissa delar har uppbyggd övervåning vilket ger extra golv och lagringsytor. Invid framsidan till höger om huvudentrén finns kontor och personalutrymmen med dusch/omklädnad samt kundtoalett med wc och tvättställ, förråd etc.

Byggnaden är uppvärmd med tre luft/luftvärmepumpar varav två är monterade på baksidan och en på framsidan. Kommunalt vatten och avlopp.

Sannolikt går fastigheten att avdela till flera mindre butiker som köparen så önskar.

Uthusbyggnad

Uppförd i 1 ½ plan med stomme i trä, Vitmålad träfasad och tak belagt med tegelpannor. Plintgrund, Denna byggnad är ursprungligen uppförd år 1955 och är flyttad till platsen. Byggnaden innehåller ett stort rum i nedre planet samt govlad vind med lagringsutrymme i övre planet. El är indraget. Byggnadsarea ca 60 kvm.

Övrigt

Läge
Fastigheten har ett utmärkt affärsläge i Vammar köpcentrum invid norra infartsvägen till Valdemarsvik med de stora dagligvarubutikerna ICA Supermarket och Hemköp som närmaste grannar där mycket folk rör sig dagligen. Avstånd till Norrköping är cirka 5 mil. I Valdemarsvik finns bl.a. ett trivsamt centrum och väl skyddad båthamn i Östersjön längs inne i Valdemarsviken.

Taxeringsvärde 2019
Fastigheten är taxerad såsom hyreshusenhet med typkod 325 till totalt kronor 4.600.000:- varav för tomtmark kr 1.089.000:- och för byggnad kronor 3.511.000:-

Inteckningar
Inteckningslån finns inga som köparen måste övertaga. Pantbrev finns registrerade å totalt kronor 2.077.000:-

Servitut
Servitut finns för väg. Fastigheten ligger inom Vammar industriområde som är detaljplanelagt år 1979.
Last: Avtalsservitut: Väg, 05

Tillträde
Efter överenskommelse, om köparen så önskar.

Karta

Fakta

40144
3 900 000 SEK
4 891 kvm
2 200 kvm

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt