Planritning norra byggnaden
Planritning södra byggnaden
Fastighetskarta
Fastighetskarta