Dahlströmska gården

Vadstena

Dahlströmska gården i Vadstena

Litet hotell/B&B beläget på en drygt 1700 kvm innergård med trädgård i den gamla kulturmiljön med klosterkyrkan och Mårten Skinnares hus. Två byggnader från 1700-talet, 276 resp. 241 kvm, varsamt renoverade för gästhemsverksamheten. Totalt 11 rum + möjlighet att inreda fler. Konferens/sällskapsutrymmen, frukostmatsal och utrustat kök. Objektnr 40131.

Fakta

40131
5 750 000 SEK
1 736 kvm
517 kvm

Visningar

Söndag 25 okt
Anmälan krävs - vänligen maila fastighetsmäklaren för tid & anmälan.

Typ

Fastigheten Vadstena Maria 8, Hotell.

Byggnader

På fastigheten finns två kulturhus, bägge sedan 1830-talet till modern tid använda inom den dåtida hospitalverksamheten såsom 1-klassavdelning för män. Sammanlagt finns numera 11 gästrum, alla individuellt inredda och renoverade i gammal pietetsfull stil. Möjlighet finns att med relativt enkla åtgärder inreda ytterligare två gästrum.

Ursprungsbyggnaden

Ursprungsbyggnaden, norra byggnaden, är enligt uppgift uppförd omkring år 1790 av hosiptalskamrer Johan Dahlström (därav namnet på fastigheten). Den har stomme med timmer samt kalkputsad fasad och tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Torpargrund med putsad naturstenssockel. Total invändig lokalarea 276 kvadratmeter (uppgift från fastighetstaxeringen). Den innehåller:

I nedre planet: Gemensamt ljust konferens/sällskapsrum med fönster åt två håll, trägolv och en liten vedeldad järnkamin samt ett stort skåp med spegeldörrar. Litet enklare kök/pentry invid konferensrummet med en extra dubbel entrédörr på gaveln intill trappan till övre planet. Snickar/serviceutrymme för fastighetsunderhåll. Detta rum kan enkelt göras om till gästrum. Helkaklat modernt dusch/toalettrum med duschhörna, wc och tvättställ. Korridorhall med ingång till 2 gästrum. Framför ett av dessa finns ett förmak med ingång till eget helkaklat dusch/toalettrum med duschhörna, wc och tvättställ. Ytterligare ett förmak framför servicerummet och bägge förmaken har bevarade kakelugnar. Därutöver finns ett litet sällskapsrum.

I övre planet: Korridorhall med ingång till 3 gästrum + möjlighet att inreda ytterligare ett. Ett av rummen har eget wc med tvättställ och ett har eget dusch/toalettrum. I bortre änden av hallen finns ett litet sällskapsrum.

I vindsplanet:
Öppen råvind med ett rum i vardera änden. Rummen är oinredda och inte i bruk. Här finns också brandgasspjäll för ventilationen installerade.

Södra byggnaden

Södra byggnaden är uppförd år 1836. Även denna med stomme i timmer samt utvändigt kalkputsad och med tak belagt med enkupiga lertegelpannor. Även här torpargrund med putsad naturstenssockel. Lokalarea 241 kvadratmeter. Denna byggnad innehåller:

I nedre planet: Frukostmatsal med trägolv, fönster år tre håll och en fungerande kakelugn. Reception med disk. Utrustat restaurangkök med följande utrustning: Rostfri arbetsbänk med diskho, kylskåp av golvmodell. Keramisk spishäll med plattor, köksfläkt och en spisbänk av Borghamnskalksten. Diskavdelning med diskmaskin och ytterligare en diskho. Därutöver finns ett handfat. Frysskåp finns i ett kontorsrum mellan köket och tvättstugan. Vidare finns ett linneförråd/tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare + en diskho. Två separata moderna helkaklade dusch/toalettrum med duschhörnor och wc samt tvättställ samt ett extra toalettrum med wc och tvättställ. Samtliga med golvvärme.

I övre planet: Egen entrédörr till övre planets trappa på gaveln. Korridorhall och sammanlagt 6 gästrum. Kakelugnar i tre av gästrummen, dock f.n. ej brukbara. Ett litet sällskapsrum med utgång via en utrymningstrappa.

På vinden: Öppen råvind med ett träpanelat rum i östra änden.

Uppvärmning & VA

Bägge byggnaderna har uppvärmning med direktverkande elradiatorer och alla nygjorda klinkergolv har golvvärme. Kommunalt vatten och avlopp. Omfattande renoveringsåtgärder har gjorts under de senaste 13 åren bl.a. har helt nya ellednings- och vvs-system installerats, flera av golven är omlagda med nya trossbottnar, tapetsering och målning har gjorts i så gott som samtliga utrymmen etc. Bägge yttertaken är omlagda med ny underlagspapp och ny läkt. Godkänt brandlarm finns installerat i samtliga utrymmen. Fungerande kakelugn finns i matsalen, resten av kakelugnarna är inte godkända för eldning.

Lösegendom

Samtidigt med fastigheten överlåtes, mot ersättning på 200.000 kr, merparten av den lösegendom som tillhör säljarna bl.a. alla möbler varav många antika i passande stil, all köksutrustning och sänglinne etc.

Ekonomi

Driftkostnad/år exkl. moms:
Försäkring 31.500 kr
Uppvärmning inkl. el 66.200 kr
VA 12.500 kr
Sophämtning 3.300 kr
Reparation/underhåll/fastighetsskötsel 34.400 kr

Total summa per år 147 900 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt
15 150 kr. Månadskostnad = ca 13 600 kr.
Tillkommer hotellrörelse: försäkring 2 700 kr/år, brandlarm 10 000 kr/år, parkering 20 000 kr/år, tillsynsavgifter 4 300 kr/år.

Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

Intäkter

Intäkt från gästhemsverksamheten har i genomsnitt legat på cirka 1.000.000:- kr exkl moms/år under de senaste åren.

Läge

Lugnt läge gränsande till ett grönområde med stora lövträd i den gamla välbevarade kulturmiljön i Vadstena med 400 meter till Vätterns strand med badmöjlighet och klosterkyrkan från 1300-talet på andra sidan gatan. Vidare endast ca 75 meter från Mårten Skinnares hus som anses vara Sveriges äldsta bevarade hospital ursprungligen uppfört i början av 1500-talet. Vadstena är som bekant en välbesökt turiststad, numer året runt, alltså även vintertid. Staden har många kulturevenemang bl.a. i två teatrar, sommartid opera av Vadstensakademin i slottet från Gustav Vasas tid. Det finns också ett flertal restauranger, de närmaste endast två kvarter bort på hörnet snett emot Rödtornet och i Munkklostret nedanför kyrkan, där även en vacker örtagård är anlagd. I närområdet finns även folkhögskolan och Sancta Birgittas klostermuseum i en byggnad från 1260-talet. Även nunneklostret finns på nära promenadavstånd. Till centrum och affärsgatan som slutar vid Rådhuset som är det äldsta bevarade i Sverige från 1400-talet, är avståndet ca 500 meter.

Byggnadsminne

Fastigheten är år 2012 byggnadsminnesförklarad enligt kulturmiljölagen med byggnaderna konstaterade vara “synnerligen märkvärdiga”. Detta innebär att förändringar inte får göras på byggnader eller miljö annat än med medgivande från Länsstyrelsen i Östergötland. Byggnadsminnesförklaringen innebär vidare att möjlighet finns att söka statligt stöd för överkostnader för bevarande i samband med framtida renoveringsåtgärder.

Även grannfastigheten som ingår i samma byggnadsminnesförklaring är samtidigt till salu genom vår förmedling.

Historik

De två byggnaderna var i slutet av 1700-talet mangårdsbyggnad och sädesmagasin på en lantgård på platsen. 1832 köptes gården för att bli Förstaklassavdelning vid det expanderande Vadstena Hospital. Avdelningen öppnade1836 och husen blev ombyggda och speciellt anpassade för vården av sinnessjuka "af de mera bildade folkklasserne". Patientverksamheten pågick fram till 1950-talet och sedan användes byggnaderna som förråd och personalbostäder fram till 1990-talet. Då ägdes fastigheten en period av Mariadöttrarna för att sedan övertas av Lars och Birgitta Olai. Paret ägde redan grannfastigheten och genomförde under ett tiotal år ett omfattande restaureringsarbete av husen. Ett arbete som togs vid av nuvarande ägare vilka också anpassade byggnaderna till hotellverksamhet.

Husen har i stora drag kvar sin ursprungliga planlösning med korridorer, patientrum och vaktrum. Välbevarade detaljer är bland annat kakelugnarna med sina låsbara luckor och diskreta galler i de spröjsade fönstren. Färgsättningen är återskapad efter framskrapade originalkulörer och rummen är nytapetserade med tapeter i 1800-talsmönster. På flera ställen finns också kalkmålningar i original bevarade.

Verksamhet

Fastigheten, med de bägge husen, är idag renoverad och inrättad för gästhemsverksamhet, Dahlströmska gården rum & frukost som bedrivits på platsen under de senaste 12 åren. F.n. är hotell/BB-rörelsen utarrenderad, men arrendatorerna har frivilligt och i samförstånd med fastighetsägarna kommit överens om att avsluta arrendet våren 2021. Hela fastigheten blir således tillgänglig för köparen därefter. Om köparen så önskar kan tillträde ske redan vid instundande årsskifte.

Areal

Enligt fastighetsregistret uppgår tomtens areal till 1736 kvadratmeter. Grusade entrégångar, gräsytor och en vacker nyanlagd perennrabatt med gammaldags växter enligt överenskommelse med länsstyrelsen. Hallonhäck i gräns mot grannfastigheten (också gamla hospitalsbyggnader) som numera delvis inrymmer bostadslägenheter samt delvis lokaler för Vadstena folkhögskola. Därutöver finns ett par stora lövträd och flera prydnadsbuskar. Ett mindre intilliggande område för parkering av bilar ingår i gemensamhetsanläggning att nyttja tillsammans med grannfastigheten.

Taxeringsvärde 2019

Fastigheten är taxerad såsom hyreshusenhet med typkod 322 till totalt kronor 1.515.000:- varav för tomtmarken kr 550.000:- och för byggnaderna kr 965.000:-.

Inteckningslån

Finns inga som köparen måste övertaga. Inga pantbrev finns registrerade.

Gemensamhetsanläggning

Finns inskriven i fastighetsregistret för angöringsväg och parkering. Vadstena Maria ga:1.

Tillträde

Efter överenskommelse våren 2021 eller tidigast vid instundande årsskifte.

Adress

Lastköpingsgatan 3B & 3C, 592 32 Vadstena

Övrigt

Lastköpingsgatan 3B & 3C, 592 32 Vadstena

Karta

Fakta

40131
5 750 000 SEK
1 736 kvm
517 kvm

Mäklare

Justus Wahlström
Justus Wahlström
Mäklare & auktionsropare

Kontakt