Lantmannagatan 17 & 19

Ånge

Kommersiell fastighet i Ånge

Stor hyresfastighet med lokalyta om 3.557 kvm. I dagsläget finns ca 10 hyresgäster, ett antal är på väg därifrån p g a rådande omständigheter. Fina lokaler och stor potential men läckage från tak på flera ställen finns och bör åtgärdas av köparen snarast. Förelägganden från Räddningstjänsten i Ånge finns. Fjärrvärme. I dagsläget täcker inte hyresintäkterna driftkostnaderna över året men fina möjligheter finns för att efter förbättring av fastighetens skick fylla på med hyresgäster. Fastigheten ligger hos konkursförvaltare och säljes med friskrivningsklausul. Ej komplett faktaunderlag, därav mager information. Fler bilder finns ej.

Fastigheten ägs av konkursbo och försäljningen sköts av konkursförvaltare. Fastigheten säljes därför med friskrivningsklausul enligt följande:
Köparen är införstådd med att säljaren är ett konkursbo som saknar närmare kännedom om fastigheten. Köparen friskriver därför konkursboet från allt ansvar för samtliga eventuella fel eller brister, inklusive s k dolda fel, som kan finnas i fastigheten.

Datapantbrev: Det finns 13 st datapantbrev som tillsammans uppgår till 5.393.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen vid tillträdet.

Taxeringsvärde: Fastigheten är taxerad såsom hyresenhet, lokaler (typkod 325). Det totala taxeringsvärdet uppgår till 3.838.000 kr varav byggnad 2.813.000 kr och mark 1.025.000 kr

Fakta

40125
600 000 SEK
5 539 kvm
3 557 kvm

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Ånge Ånge 97:6, Hyresfastighet.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Last: Ledningsrätt Fjärrvärme, 2260-00/28.1 Last: Ledningsrätt Tele, 2260-00/28.2 Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 2260-96/32.1

Byggnader

Lokaler

Byggnad från 1949 uppförd i betong, tegel och plåt. Tak belagt med papp, ej tätt, behöver åtgärdas.
Invändigt innehåller fastigheten lokaler på källarplan, entréplan samt övre plan. Mäklaren har ej inspekterat alla utrymmen. Lokalyta 3.557 kvm.

Verkstad/garage

Garagebyggnad intill huvudbyggnaden. Uppfört på betong. Tegel och plåt utvändigt. Inga interiörbilder finns.

Karta

Vägbeskrivning

Beläget på industri-/affärsområdet i Ånge. När du passerat ICA och sedan Gulf, sväng vänster ner mot affärsområdet. Fastigheten ligger på höger sida.
Adress: Lantmannagatan 17 & 19, 841 32 Ånge.

Fakta

40125
600 000 SEK
5 539 kvm
3 557 kvm

Mäklare

Karin Hildingsson
Karin Hildingsson
Mäklare & skogsmästare

Kontakt