Sunnersta Herrgård

Uppsala

Sunnersta Herrgård i Uppsala

Herrgård med anor, naturskönt belägen i Sunnersta villaområde ca 6 km söder om Uppsala centrum alldeles invid västra stranden av Sunnerstaviken i Fyrisåns vattensystem och med Sunnersta friluftsområde inpå knuten. Corps-de-logi och flygelbyggnader uppförda omkring slutet av 1700-/början av 1800-talet. Gästrumslängor uppförda i början av 1960-talet. Drygt 1,7 hektar tomt bl.a. bestående av av park med gräsmattor, grusad väg, stigar och gårdsplan upp mot och invid herrgårdsbyggnaden. Nuvarande ägare har sedan år 1994 bedrivit konferens- och vandrarhemsverksamhet på fastigheten. Objektnummer 39091.

Fakta

39091
15 000 000 SEK
17 518 kvm
946 kvm

Visningar

Fredag 25 okt kl 13:30-15:00
Anmälan krävs - vänligen kontakta fastighetsmäklaren för anmälan.

Typ

Fastigheten Uppsala Sunnersta 148:1, Konferansanläggning.

Byggnader

Huvudbyggnad

Det nuvarande corps-de-logiet är enligt uppgift uppförd i slutet av 1700-, eller i början av 1800-talet. Det är uppfört med stomme i liggande timmer i två plan med stort vindsutrymme ovanpå. Torpargrund med naturstenssockel. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Huset har planlösning enligt följande på en bruksarea om ca 300 kvm:
I nedre planet: Hall. Reception. Restaurangkök. Matsal i två avdelningar med plats för ca 50 sittande. Utgång från matsalen till veranda under tak på husets baksida. Vidare finns tre toalettrum med wc och tvättställ samt därutöver förrådsutrymmen.
I övre planet: Hall. Stor sal och ytterligare fyra rum samt toalettrum med wc och tvättställ.
I vindsplanet: Fyra rum samt förrådsutrymmen.
I källaren: Två separata mindre källarutrymmen.

Flygelbyggnader

Södra flygeln: Enligt uppgift uppförd i början av 1800-talet med stomme i liggande timmer i ett plan. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Nedre planet innehåller ett större och ett mindre rum. Wc, bastu, dusch och relaxavdelning. I vindsplanet finns förrådsutrymmen. Bruksarea ca 68 kvm.

Norra flygeln: Enligt uppgift uppförd i början av 1800-talet med stomme i liggande timmer i ett plan. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med tegelpannor. Nedre planet innehåller Kök matrum och sällskapsrum. I övre planet golvad vind. Bruksarea ca 68 kvm.

Gästrumsbyggnader

Två stycken likadana längor uppförda år 1962 med stomme i tegel i ett plan på krypgrund. Utvändigt ljusfärgad puts och tak belagda med tegelpannor. Byggnaderna innehåller vardera 20 rum med wc och dusch i direkt anslutning samt därutöver förrådsutrymmen. Sammanlagt 40 rum, varav 3 trebäddsrum, 21 dubbelrum och 16 enkelrum. Bruksarea ca 255 kvm per byggnad.

Övriga byggnader

Garage: Enligt uppgift uppfört år 1965 med stomme i trä. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med papp. Byggnadsara ca 23 kvm.

Magasin: Gammalt spannmålsmagasin med stomme i synligt liggande timmer i 2,5 plan med tak belagt med tegelpannor.

Tomt

Tomtens storlek uppgår enligt fastighetsregistret till 17.518 kvm (1,7518 hektar). Den består av park med gräsmattor, grusad väg, stigar och gårdsplan upp mot och invid herrgårdsbyggnaden. Prydnadsbuskar, löv- och fruktträd finns. I norra delen av tomten finns en grusad parkeringsplats.

Värme och VA

Uppvärmning via vattenburna centralvärmeledningssystem kopplade till fjärrvärmenätet. Kommunalt vatten och avlopp.

Bredband

Bredband via fiber finns indraget i huvudbyggnaden.

Driftskostnader

Uppvärmning och varmvatten 242.000 kr, försäkring 131.000 kr, vatten/avlopp 32.000 kr, renhållning 17.000 kr, el 58.000 kr, underhåll markanläggning 20.000 kr (snöplogning och gräsklippning). Total summa per år 500.000 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsskatt 50.700 kr (tack vare sänkt taxeringsvärde kommer denna att sänkas nästa år). Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning.

OVK

Färskt OVK-protokoll kommer inom kort.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad såsom hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad med typkod 322 till totalt 3.992.000 kr.

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å totalt 4.300.000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Detaljplan

Fastigheten omfattas av detaljplanen “Kv Strandskatan, Sunnersta 148:1". Plankartan finns att ta del av under fliken dokument ovan.

Servitut mm.

Förmånsservitut finns inskrivet avseende underhåll. Belastande ledningsrätt finns inskriven avseende underjordisk dagvattenledning.

Historik

Skriftligt belägg för namnet Sunnersta finns från år 1295. Området är rikt på fornlämningar och gården växte fram vid den förhistoriska färdvägen längs Fyrisåns västra strand. Under stormaktstiden förlänades i Uppland gårdar och mark till höga ämbetsmän, biskopar och professorer. Ett par av de som på så sätt kom att äga gården var vice presidenten i Svea hovrätt Olof Bure samt professorn och sedemera ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus. År 1652 fick gården säterivärdighet. Vid slutet av 1600-talet blev den ett rusthåll. En av de mer kända rusthållarna var professor Olof Rudbeck d.y., rektor vid Uppsala universitet. Under 1700-talet kom en ny lag som gjorde det möjligt att köpa loss rusthåll från kronan varefter nya ägare avlöste varandra. Vid slutet av samma århundrade eller i början av 1800-talet tillkom den nuvarande huvudbyggnaden med dess flyglar. På 1800-talet ägdes Sunnersta herrgård bl.a av ärkebiskopen Carl Fredrik af Wingård, en av de Arton i Svenska Akademien, och senare av friherre Jacob Theodor Stiernstedt. Släkten Stienstedt sålde 1906 Sunnersta herrgård till AB Sunnersta Egna Hem som styckade marken till egnahemstomter. Corps-de-logiet såldes för att bedrivas som vilohem, vilket det gjordes fram till 1957 då Uppsala stad köpte Sunnersta herrgård. De lät under sin ägandetid uppföra de två gästrumslängorna. År 1994 tog nuvarande ägare över ägandet och har sedan dess bedrivit kurs-, konferens- och vandrarhemsverksamhet.

Utgångspris

15.000.000 kronor.

Adress till fastigheten

Sunnerstavägen 24, 756 51 Uppsala

Objektnummer

39091

Karta

Fakta

39091
15 000 000 SEK
17 518 kvm
946 kvm

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Mäklare & jurist

Kontakt