Norrby 116

Almunge

Lantbruksfastigheten Norrby 116 i Almunge

Vackert, lantligt och relativt enskilt belägen gård ca 7 km nordost om Almunge samhälle där god service finns med bl.a. restaurang, livsmedelsbutiker, förskola och skola upp till årskurs 9, bibliotek, vårdcentral, tandläkare. Vidare finns ett aktivt idrottsliv och en 18-håls golfbana. Avstånd till Uppsala är ca 3 mil, till Arlanda flygplats ca 4 mil, till Stockholm ca 8 mil.

Enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2023 uppgår fastighetens sammanlagda areal till 74,4 hektar. Mycket god arrondering med all mark samlad till ett skifte.
Produktiv skogsmark, 35 ha bevuxen med äldre skog med hög volym. Den som vill köpa fastigheten för att jobba med naturen har en god möjlighet och annars är en stor andel avverkningsbar skog för den som potentiellt vill avverka. Totalt virkesförråd uppgår till 10.405 m3sk, vilket motsvarar 297 m3sk/ha.

26 hektar åkermark, vilken har har slagits en gång per år, gårdsstöd har erhållits för denna mark. 4 ha bete.

Marken finns tillgänglig för jakt för köparen. Ingen jagar på marken idag.

Bostadshus uppfört i början av 1900-talet. Huset, vilket har ett allmänt renoveringsbehov, innehåller 4 rum och 2 kök fördelade på 120 kvm boarea.

Därutöver finns en jordkällare med överbyggnad, ett enklare garage och en stor ladugård/loge i bristfälligt skick.

Fakta

43073
7 400 000 SEK
74,4000 ha
120 kvm
4 R.O.K

Visningar

Var vänlig kontakta fastighetsmäklaren för överenskommelse om visning.

Typ

Fastigheten Uppsala Almunge-Norrby 1:16, Jordbruk.

Bostadshus

Enligt uppgift uppfört år 1919 och om- och tillbyggt år 1938 med stomme i trä i 1 ½ plan på torpargrund. Utvändigt stående träpanel och tak belagt med plåt (lagt år 1982). Huset, vilket har ett allmänt renoveringsbehov, innehåller 4 rum och 2 kök fördelade på 120 kvm boarea (uppgift i taxeringen) enligt följande:

I nedre planet: Ingång genom inglasad veranda (utbyggd år 2014). Entréhall. Kök med matplats utrustat med diskmaskin, elspis med glashäll och ugn, köksfläkt, kombinerat kyl- och frysskåp av golvmodell. Kammare innanför köket. Vardagsrum. Duschrum med duschhörna, wc och tvättställ under trappen upp till övervåningen. Pannrum.

I övre planet: Liten hall. Två sovrum. Äldre kök utrustat med emaljerad vedspis (godkänd för eldning vid senaste kontrollen år 2019), gammal bänkelspis med ugn (ej använd på många år). Litet badrum med badkar, wc och tvättställ. Förrådsutrymme under snedtak. Fuktrosor i tak på övervåningen härrör från tiden innan taket lades om.

Värme, VA, bredband

Uppvärmning via vattenburet värmeledningssystem kopplat till vedpanna.
Vatten från egen borrad brunn.
Avlopp till eget minireningsverk (Ecobox)
Bredband finns ej indraget. Global Connect har nät i området.

Ekonomibyggnader

Jordkällare med överbyggnad: Äldre byggnad med teglevalvad jordkällare med stenväggar i botten. Över denna en träbyggnad med fasad med stående träpanel och tak belagt med plåt. Byggnaden innehåller två utrymmen varav ett tidigare används som enklare sommarbostad. På senare år har byggnaden använts som verkstad och förråd.

Garage: Äldre, enkel, träbyggnad med fasad med stående träpanel och tak belagt med plåt.

Loge/ladugård: Äldre byggnad i dåligt skick. Stomme i trä resp. en mindre del med betongsten. Tak belagt med eternit. Byggnaden innehåller gammal ladugårdsdel med gjutet golv resp. gammal logdel med jordgolv. Höskulle i övre planet. El finns indragen, men de är äldre och rekommenderas ej användas.

Areal

Enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2023 uppgår fastighetens sammanlagda areal till 74,4 hektar (uppgiften i fastighetsregistret är 72,3773 ha). Mycket god arrondering med all mark samlad till ett skifte. Enligt skogsbruksplanen är marken fördelad enligt följande:
Produktiv skogsmark: 35 ha. Äldre skog med hög volym. Planläggarens kommentar säger att den som vill köpa fastigheten för att jobba med naturen har en god möjlighet och att det annars är en stor andel avverkningsbar skog för den som potentiellt vill avverka. Det finns några mindre områden med torrgranar. Totalt virkesförråd uppgår till 10.405 m3sk, vilket motsvarar 297 m3sk/ha. Trädslagsfördelning tall 56 %, gran 28 %, löv 1 %, björk 8 %, asp 7 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,6 m3sk per ha.

Inäga/åker: 34,3 ha, varav 26,15 hektar har slagits en gång per år och gårdsstöd har erhållits för denna mark. 4 ha bete (uppgift från taxeringen) kring gården.

Myr/kärr/mosse: 0,3 ha.

Berg/hällmark: 0,8 ha.

Väg och kraftledning (linjeavdrag): 1,5 ha.

Annat: 2,5 ha. Innefattande bl.a. marken vid gårdscentrum.

Jakt

Marken finns tillgänglig för jakt för köparen. Ingen jagar på marken idag.

Driftkostnader

Uppvärmning har skett med egen ved ca 35 m³ för värme och varmvatten, försäkring 6.668 kr, vatten/avlopp 1.367 kr (tömning + grundavgift), renhållning 3.639 kr (hämtning 26 ggr/år + grundavgift), sotning och brandskyddskontroll 1.424 kr, väg-/snöavgift 3.710 kr, el 7.540 kr (förbrukning 2.638 kWh år 2022). Total summa per år 24.348 kr. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift 9.287 kr. Månadskostnad = ca 2.800 kr.
Observera att siffrorna endast är en uppskattning baserad på nuvarande användning. Till detta kommer Fladens sjösänkningsföretag, kostnad i samband med utdikning, vilket sker vid behov.

Energideklaration

Energiklass E enligt energideklaration utförd 2023-08-08.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet med typkod 120 till totalt 8.004.000 kronor, uppdelat enligt följande:
Skogbruk: 3.111.000 kr
Skogsimpediment: 29.000 kr
Jordbruk: 2.733.000 kr
Ekonomibyggnad: 120.000 kr
Tomtmark: 741.000 kr
Bostadsbyggnad: 1.270.000 kr

Inteckningar

Pantbrev finns uttagna å sammanlagt 50.400 kr.

Servitut mm.

Belastande servitut finns inskrivna avseende utrymme (för väg) och kraftledningar. Två fasta fornlämningar finns registrerade. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningarna Uppsala Almunge-Norrby bga:1 med ändamål väg och Uppsala Seglinge ga:2 med ändamål vägar.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Adress till fastigheten

Almunge-Norrby 116, 741 97 Almunge

Karta

Fakta

43073
7 400 000 SEK
74,4000 ha
120 kvm
4 R.O.K

Mäklare

Erik Myrsten
Erik Myrsten
Fastighetsmäklare

Kontakt